Baranya a magyar foci aranya 2.

Forrás: Futball tréner 2007

Folytatjuk az „MLSZ szürkeállományának”, Baranya István áldásos munkájának dokumentálását.

 A Futball Tréner újság a követezőkben közli az akkori BLSZ elnök, Kovács Attila, Kisteleki elnök úrnak írt levelét, hogy hogyan fékezte és gátolta Budapest edzőképzését az „erkölcs és a tisztesség bajnoka”, az „MLSZ szürkeállománya” az ötdiplomás, Baranya István. 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

Kisteleki István Elnök Úr részére

 

tárgy:

 •   tájékoztató a BLSZ által szervezett 2006. évi D és B licences tanfolyamok eddigi tapasztalatairól
 •  írásbeli tájékoztatás kérése a D és B licences tanfolyamokkal kapcsolatban

2006. augusztusában a BLSZ elnöksége kinevezte az Edző bizottság tagjait és elnökét. A BLSZ SZMSZ-e értelmében az Edző bizottság hatáskörébe tartozik mind az MLSZ „D” licences, mind az UEFA „B” licences edzőképzés szervezése. Ezen projekt lebonyolítására Ferenczi Attilát, az Edző bizottság elnökét jelöltem ki. 

Ferenczi Attila az edzőképzés szervezése érdekében 2006. augusztusában felvette a kapcsolatot Baranya úrral az MLSZ Felnőttképzési Intézet vezetőjével.

Ferenczi Attila többször személyesen egyeztetett Baranya úrral. Tárgyalásaik eredménytelenek voltak. Személyes közben járásomra kaptuk csak meg végre Baranya úr jóváhagyását a tanfolyam szervezésére. Ez 2006 szeptembere volt. 

Gőzerővel szerveztük a tanfolyamokat a bajnokság utáni időszakra (november vége), hiszen az edzőktől azt a visszajelzést kaptuk, hogy a holt szezonban könnyebben tudnak a tanfolyamokon részt venni.

 A tanfolyam szervezése során többször együttműködési zavar támadt a BLSZ-t képviselő Ferenczi Attila és az MLSZ Felnőttképzési Intézetét képviselő Baranya úr között.

Mik voltak ezek?

Folyamatos és rendszeres kérésünk ellenére nem biztosították számunkra a tanfolyam megszervezéséhez és beindításához szükséges alapdokumentumokat: 

 • l  Az első tanfolyam indításáig (dec. 1) többszöri kérésünk ellenére nem kaptuk meg sem a D, sem a B licences törzsanyag Power Point-os verzióját. Megjegyzem, hogy Ferenczi Attilának sikerült beszereznie a D ill a B tanfolyam oktató CD-jét, de azt is csak kerülő úton a Pest megyei kollégától. A beszerzett CD-ről időközben az is kiderült, hogy az egy régebbi, nem friss oktatási anyag, majd erről megint kiderült, hogy van ennél egy még frissebb verzió. Így a képzést egy nem frissített verzióval kezdtük meg.
 • l  Többszöri rákérdezésünk ellenére a mai napig nem kaptuk meg a választható óraadó tanárok listáját.
 • l  Többszöri kérésünkre a mai napig nem kaptuk meg sem a D, sem a B licences órarend belső felépítettségét, órafelosztását. Miszerint hány óra pszichológia, hány óra szakismeret, hány óra szabályismereti órát kell oktatnunk stb.
 • l  A mai napig nem tudjuk, hogy az általunk szervezett tanfolyamokon hány %  az az óraszám, amelyen mi szabadon döntjük el az előadandó órák témáját. Gondolok itt arra, hogy például láttam olyan D licences órarendet, ahol volt előadás és gyakorlat a kapusjátékról, míg másik tanfolyamon nem.

 Úgy gondolom, feltehetőleg kell lennie a Felnőttképzési Intézetnél egy leírásnak az edzőtanfolyamokról, mely rögzíti:

 •  l  a kötelező óraszámokon belül az egyes témakörök arányait, illetve rögzíti az órák kialakításának elveit, sorrendiségét,
 • l  megadja a megyei tanfolyamszervezők által szabadon felhasználható órák számát,
 • l  megadja a tanfolyamszervezők szervezési és teljes körű adminisztrációs feladatait
 • l  megadja a Felnőttképzési Intézet szervezeti felépítését, a hatáskörökkel együtt. Mert például mi a mai napig nem tudjuk, hogy a BLSZ tanfolyamszervezője hogyan és mely területeken kapcsolódik a Felnőttképzési Intézethez. Ki felügyeli szakmailag, ki felügyeli szervezetileg? Ki utasíthatja és ki nem? Ki felé van beszámolási kötelezettsége, ki felé van adminisztrációs kötelezettsége?
 • l  Erre azért lenne szükségünk, mert értelemszerűen az általunk összeállított órarendeket jóvá kell hagyatni a Felnőttképzési Intézettel. Ugyanakkor itt is ellentmondást érzek. Mert dr. Mezey idejében az Edzőképző Központ hagyta ezt jóvá, míg most úgy tűnik, hogy az Edzőképző ki van kerülve, és a Felnőttképző hagyja jóvá. Ez a felállás időközben módosult valamennyire, mert Baranya úr kinevezte a Rugovics ill a Jakab urakat a D ill a B tanfolyamok felügyelőjének. Igaz nem tudjuk, hogy ők a Felnőttképzési Intézet keretén belül közvetlenül Baranya úr alá vannak beosztva, vagy az Edzőképző Tanszékhez Bicskei Úrhoz. Kihez tartoznak szervezetileg?

 A további sikeres együttműködés érdekében tisztelettel kérem, hogy kapjunk egy hivatalos tájékoztatót az MLSZ Felnőttképzési Intézet működési rendjéről és struktúrájáról, mert jelen esetben sem tudjuk, hogy a projekt vezetője Ferenczi Attila kivel milyen jogviszonyban, munkakapcsolatban, hatásköri kapcsolatban áll. Hogy milyen bonyodalmakhoz vezetett ez az együttműködési zavar, azt bizonyítják az eddigi tapasztalatink is.

 D tanfolyami tapasztalatok:

 A D tanfolyamunk indítása előtt úgy gondoltuk, hogy a budapesti tanfolyam szakmai ellenőre értelemszerűen Bicskei Bertalan. Kb 1 héttel a tanfolyamunk indítása előtt november 23-a környékén nevezte ki Baranya úr Jakab Elek urat a tanfolyam szakmai felelősévé. Mikor Ferenczi Attila ez ügyben érdeklődött Bicskei úrnál, ő meglepődve halott erről az új felépítésről. A BLSZ a mai napig nem tudja, hogy, szakmai vonalon most végül is ki az aki utasíthat, kérhet, javasolhat.

Ebben az ellentmondásos helyzetben indítottuk meg a D tanfolyamunkat 2006. december 1-én. Az órarendet Jakab úr jóváhagyta, melyet ismertettünk a hallgatókkal. A jóváhagyott órarend tudott volt, hogy december 8-án délután vizsga van.

Jakab úr előadást tartott december 3-án Budapesten a hallgatóknak. Nekik egy szóval nem említette, hogy dec. 8-án nem fog vizsgáztatni senki.

 Ferenczi Attila tanfolyamszervező, – miután nem kapott visszajelzést a vizsga részleteiről – , december 8-án délelőtt felhívta Baranya urat, hogy ki, és mikor jön vizsgáztatni a délután folyamán. Megdöbbenésére közölte Baranya úr, hogy vizsga nem lesz, mert Jakab úrral ezt beszélte meg.

Miért nem lesz vizsga?

Mert úgy ítélik meg, hogy oktatás után ne legyen közvetlenül vizsga.

Igaz erről a BLSZ szervezői semmit sem tudtak. Itt újabb kérdés merül fel. Van – e belső utasítás, szabályzat, arra, hogy az oktatás után hány órával, nappal tartható a vizsga? Ha van, akkor miért nem tájékoztatták erről tanfolyamszervezőnket?

 A hallgatók akik kifizették a 35 e Ft-os tanfolyami díjat teljesen jogosan fel voltak háborodva, hogy szórakoznak velük a saját pénzükön.

A hallgatók végül megkérték Ferenczi Attilát, hogy közölje Jakab úrral azt, hogy december 12. az a dátum, amikor minden hallgató részt tudna venni a vizsgán. A hallgatóknak ez volt az az egyedüli időpont, ami mindenkinek megfelelt, hiszen van aki Gyöngyösről jár be, van akit műtenek dec. 21-én, van akinek befizetése van külföldi üdülésre.

Baranya úr viszonválasza az volt, hogy majd értesítik a hallgatókat a vizsga időpontjáról.

Mi a BLSZ-ben úgy gondoljuk, hogy nekünk kell szolgálni a hallgatókat a pénzükért, és nem ők tesznek nekünk szívességet, hogy meghallgathatják a tanfolyamaink előadóit. Arról nem is beszélve, hogy a szervezetlenség okán a BLSZ-t ítélik meg negatívan.

 Ezzel kapcsolatban az alábbi felvetéseim vannak:

 •  l  Miért fogadták el az órarendünket, ha utólag kiderül nem jó?
 • l  A birtokomban van a 2006 márciusi soproni D tanfolyam órarendje, amelyen az utolsó napon még oktatás volt a vizsga előtt. Most akkor lehet vizsgáztatni oktatás után vagy sem?

 Úgy gondolom, hogy ez az eset is rámutat arra, hogy nincsenek leszabályozva bizonyos kérdések, mert ha mi az órarend elkészítése előtt kapunk egy írásos tájékoztató arról, hogy mi a követelményrendszer, akkor aszerint állítjuk össze az órákat.

 B tanfolyami tapasztalatok:

 A fenti problémahalmaz mind eltörpül a B licences tanfolyamunkon történtek mellett.

A BLSZ belső adminisztrációjának egy része csak a tanfolyamok előkészítésén dolgozik és dolgozott. Összeállt az a 22  fő, akik részt vesznek a dec. 10-én kezdődő tanfolyamunkon. Megjegyezném, hogy több edzőkolléga MLSZ alkalmazott.

Ezek után nézzük mi történt?

Mint ahogy említettem, többszöri kérésünk ellenére sem kaptuk meg a B órarend összeállítása előtt, az órák belső összetételének arányát, az órafelosztását.

Képviselőnk úgy gondolta, hogy a legkisebb hibát akkor követi el, ha ezt beszerzi a velünk párhuzamosan folyó monori tanfolyamról. Ezen gondolatunk zsákutcába jutott, mert az időközben a B licences oktatás szakmai felügyelőjének kinevezett Rugovics úr hatályon kívül helyezte a már beinduló monori tanfolyam órarendjét, azt amit már egyszer valaki elfogadott.

Itt ugyanaz a szervezetlenség állt elő, hogy a Felnőttképzési Intézet nem adta meg azokat az elveket, ami alapján össze kell állítani az órarendet.

A fentiek után Rugovics úr és Mózner úr (Pest megyei szervező) leültek egyeztetni az új órarendet. A BLSZ szervezője úgy döntött, hogy megvárja ezt az egyeztetést, és ugyanazt az órafelosztású, de a körülményekhez igazított órarendet hagyatja jóvá a Rugovics úrral.

 Ezért Ferenczi Attila e-mailen megkereste nov. 28-án Rugovics urat, hogy biztosítsa számára az átdolgozott órarendet a pesti tanfolyamra.

Rugovics úr több napon keresztül nem reagált az e-mailre. Ezek után dec. 3-án Ferenczi Attila felhívta Rugovicsot, hogy megkapta – e egyáltalán a levelet. Rugovics úr közölte vele, azt se tudja, hogy ő kicsoda micsoda, és különben is a budapesti tanfolyamról semmit sem tud.

Feltehetőleg Baranya úr nem tájékoztatta őt kinevezésekor az október óta szervezés alatt lévő budapesti tanfolyamról.

 Ferenczi Attila ezek után (dec. 3) felhívta Baranya urat és közölte vele, hogy a tanfolyam létszáma, helyszíne összeállt és engedélyezze a tanfolyam indítását, valamint kérje meg Rugovics urat, hogy adja ki a minta órarendet. Baranya úr áldását adta a tanfolyam beindítására, és megígérte, hogy tájékoztatja erről Rugovics urat.

Baranya úr engedélye után a BLSZ dec. 4-én postázta a hallgatóknak a csekket, hallgatói szerződést stb.

Ugyanakkor Ferenczi Attila és Rugovics úr megegyezett abban, hogy dec 4-én délután a BLSZ megkapja a jóváhagyott órarendet.

 Dec 4-én késő délutánig Ferenczi úr nem kapta meg az órarendet, ezért ismételten felhívta Rugovics urat, hogy miért nem küldte az órarendet. Ekkor legnagyobb meglepetésünkre Rugovics úr közölte, hogy nem lesz tanfolyam, mert ő nem tudja bevállalni ezt a decemberi hónapban. Azt is közölte Ferenczi úrral, hogy rakjuk át januárra a szövetségünk által már leszervezett, kiértesített tanfolyamot. Arra a felvetésre, hogy már kiértesítettük a hallgatókat közölte, hogy akkor értesítsük ki az elmaradásról is.

Úgy gondolom, hogy egy több hónap alatt, egy szövetség által  megszervezett tanfolyam ne azon múljon, hogy éppen Rugovics úr Veszprémből „bevállalja” vagy sem a budapesti tanfolyamot.

 Ferenczi Attila ezután felvette a kapcsolatot Bicskei úrral, hogy jelenlegi állás szerint Rugovics úr leállította a tanfolyamot. Bicskei úr meglepetéssel vette tudomásul az újabb fejleményeket, és csak annyit mondott, hogy erről ő senkitől nem kapott tájékoztatást, és rá fog kérdezni erre Baranya úrnál.

 Ferenczi úr ezekről a fejleményekről másnap tájékoztatott engem  ill a főtitkárunkat is.

December 5-én a főtitkárunk személyes közbenjárására kaptunk ismételten engedélyt Baranya úrtól a B tanfolyam beindítására.

 Hogy a történet ne legyen kerek, ezért megjegyezném, hogy az általunk előre leszervezett tanfolyam órarendjét Rugovics úr állította össze, ő jelölte ki az előadókat, a szövetségünk által előzetesen kitűzött és leszervezett időpontok egy részét Rugovics úr önkényesen megváltoztatta.

Kérdésünk az lenne, hogy munkaköri leírása mindezt lehetővé teszi-e? Ha igen, akkor jogosítványairól miért nem tájékoztatnak minket? 

 A tanfolyamainkra a hallgatók folyamatosan jelentkeznek. Úgy néz ki, hogy a téli szezonban még egy D ill B tanfolyam szervezésére van igény. A rossz tapasztalatok, a rossz együttműködés miatt tisztelettel kérem, hogy a BLSZ kapjon egyértelmű és írásos tájékoztatást a következőkről.

 Összefoglalva, kéréseink az alábbiak.

 •  l  Az UEFA B és az MLSZ D tanfolyamok szervezésével kapcsolatban mik az UEFA ill. az MLSZ előírásai, követelményei? Ezen belül:
 • l  elméleti és gyakorlati órák egy oktatási napon belüli elhelyezkedése?
 • l  törzsanyag órafelosztása, szerkezete?
 • l  törzsanyag és vizsga között el kell -e telnie bizonyos időszaknak?
 • l  a D licenc tájékoztatójában az szerepel hogy van gyakorlati vizsga, míg a valóságban nincs. Melyik az igaz?
 • l  Kik oktathatnak a tanfolyamokon?  A labdarúgó szaktárgyak esetén milyen végzettséggel kell rendelkeznie az oktatónak?
 • l  Az oktatók kiválasztásánál megvan – e kötve a tanfolyamszervezőnk keze? Vagy szabadon választhat a megfelelő végzettséggel rendelkező oktatók között?
 • l  Baranya úr közölte Ferenczi Attilával, hogy nem oktathat az első tanfolyamon. Ugyanakkor Ferenczi Attila  UEFA „A” diplomás edző a „Futball – filozófiákról és a magyaros stílusról” már előzőleg oktatott a most zajló „A” tanfolyamon. Van – e ezekre a kérdésekre egyértelmű utasítás?
 • l  A tanfolyamszervezőnek részt kell-e vennie előzetes továbbképzésen, mielőtt elkezd tanfolyamot szervezni? Van – e olyan előírás, hogy csak az szervezhet tanfolyamot, aki elvégez egy 5 napos fejtágítást? Ha igen, akkor jelenlegi szervezőnket 2006 augusztusa óta és 2006 decembere között miért nem képezték át?
 • l  Van – e olyan előírás, hogy a törzsanyag leadása után két hét szünet kell a vizsgáig, mert tudtommal a most zajló „A” licences tanfolyamon is 1 hét után kezdődtek el a vizsgák?
 • l  Van – e egyáltalán szabadon felhasználható óraszám kijelölve a tanfolyamszervező részére tetszőlegesen választott témakör céljára?
 • l  Mely anyagok azok, amelyeket a hallgatóknak átadhatunk fénymásolva, és melyek azok amelyeket nem. Át kell-e egyáltalán adnunk valami dokumentációt, vagy jegyzeteljenek a hallgatók?
 • l  Rugovics úr munkaköri leírása lehetővé teszi-e azt, hogy az általunk szervezett tanfolyam órarendjét ő állítsa össze, az előadókat ő válassza ki, az oktatási időpontjait önkényesen módosíthassa? Gondolok itt a december 22, 23-ai időpontokra, amikor csak oktatás lett volna a tanfolyamunkon. Meddig terjed Rugovics úr hatásköre a munkaköri leírása alapján az általunk szervezett tanfolyammal kapcsolatban?  Mert ha ő a B tanfolyamok felügyelője, akkor véleményem szerint neki csak ellenőrzési és konzultációs jogköre van.
 • l  Ferenczi Attila tanfolyamszervezőnknek mi a feladata a jelenlegi B licencen? Kötelező – e a jelenléte az órákon? Mennyi az az óraszám, amin jelen kell lennie? Van -e adminisztrációs feladata?  Kivel köt ez ügyben szerződést, és ki finanszírozza a munkáját?
 • l  Baranya úr, és Rugovics úr minden egyes felvetésünkre arra hivatkozik, hogy az UEFA mondta. Ezért kérünk egyértelmű tájékoztatást a tanfolyamot érintő minden kérdésről.

 Egyéb kérdéseim:

 •  l  Mi a Felnőttképzési Intézet belső felépítése, és ezen belül mi a Edzőképző szervezeti felépítése? Melyik ponton és kin keresztül kapcsolódik a BLSZ Edző bizottsága a Felnőttképzési Intézethez?

 Fenti dokumentumokra, állásfoglalásokra a további zavarmentes együttműködés miatt van szükségünk.

 Zárszóként megjegyezném, hogy Ferenczi Attila úgy tájékoztatott, hogy neki úgy tűnik szándékosan lassítják a BLSZ edzőképzésének beindulását.

Vagy ha ezen feltevése téves hipotézisen nyugszik, akkor viszont nem egyértelmű a BLSZ tájékoztatása a Felnőttképzési Intézet részéről, aminek viszont a két szervezet közötti kommunikációs zavar a végterméke. És ezen zavar kárát a tanfolyami díjat befizető hallgatók isszák meg. 

 Úgy gondolom, hogy ha a december, január, február hónapokban sikeres lesz a BLSZ szervezésű tanfolyam, akkor az MLSZ számlájára mintegy 5,5 m Ft bevétel hoz ez az oktatás, amivel szemben kb 3 m Ft kiadás áll.

 Álláspontunk az, hogy az a mintegy 80-90 hallgató aki mindezen összeget befizeti saját képzésére az nagyobb odafigyelést, szervezettséget igényelne.

 Várom mielőbbi válaszukat.

Köszönettel.

 Kovács Attila

 BLSZ Elnök

You May Also Like

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Enter the text from the image below
 

Cikkajánló. Olvass bele!
Baranya a magyar foci aranya 1.
Close