Magas presszing & labdakihozatal

Egy klub, egy akadémia játékfilozófiája felülírhatja az eredményességet. Ezt megteheti minden olyan klub, amelyik minőségi labdarúgókat tudhat soraiban. A fejlesztés és az eredményesség párhuzamos kezelése ezeken az akadémiákon kevesebb kockázattal jár. A minőség a biztostéka az eredményességnek, ezért a különböző területek fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír.

A játékfázisok, úgy, mint a támadás, védekezés, átmenetek felépítése a különböző akadémiákon hordozhat egyedi, sajátos felfogást, elképzelést, eltérést. A játékkép és nem játékmodell megalkotása úgy gondolom, hogy az egységes és közös gondolkodás terméke, létrehozása közös feladat, de a sarokpontok, irányok megadása a szakmai vezetés kompetenciája.

A modern futball két igen fontos eleme a labdakihozatal és a magas presszing tervezése, alkalmazása, beépítése a játékképbe és nem játékmodellbe nem egyszerű feladat, még a tapasztalt edzők számára sem.

Mindkét játékfeladat hordoz kockázatot, ugyanis kiváló technika, taktikai érzék és kondíció szükséges ahhoz, hogy mérkőzéseken alkalmazni is tudják a csapatok. Ezek a játékfeladatok felvetnek olyan kérdéseket, amelyeket tisztázni kell.

A védekezésen nagyon sokáig emberfogást, területvédekezést és vegyesvédekezést értett a szakma. A magas presszing megjelenése, ha nem is csinált forradalmat, de hatással volt a támadó csapat játékára is. A magas presszing és a labdakihozatal egymásra gyakorolt hatása következtében változott, fejlődött a mai napig tart a folyamat és hoz újabb és újabb megoldásokat.

 • Melyik volt előbb?

Minél képzettebbek lettek a védők, annál többet vettek részt a támadások előkészítésében, indításában. A támadók viszont válaszként arra törekedtek, hogy megakadályozzák a védők játékszervezését, a támadók egyre magasabban kezdték el a védőtevékenységüket, aminek az lett az eredménye, hogy a védők, egyre mélyebbről kezdhették meg támadófeladatukat, így közelebb és közelebb kerültek a saját kapujukhoz. Ennek a folyamatnak eredményeképpen jöttek létre a mai modern futball nélkülözhetetlen elemei.

Mindkét játékelem komoly tervezést igényel az edzőtől, megvalósítása állandó gyakorlást követel meg a csapatoktól.

Néhány nagyon fontos kérdés, amit tisztázni kell, figyelembe kell venni a csapatjáték tervezése során.

 • Mi a célja labdakihozatalnak?
 • Meddig tart a labadkihozatal?
 • Hol akar labdát szerezni, és miért ott?

Egy statisztikai adat értelmezése közelebb vihet a megoldáshoz, a megértéshez.

„négy vagy annál kevesebb átadást tartalmazó akciónak nagyobb százalékából lesz kapura lövés.” (Számháború)

A támadóharmadban szerzett labda jó lehetőséget nyújt ahhoz, hogy akár egy vagy két átadásból gólhelyzet alakuljon ki.

A játékfeladatok alkalmazása kétféle megközelítés alapján értelmezhető:

 • A magas presszing és a labdakihozatal a klub játékfilozófiájának fontos elemei, ami az eredménytől független
 • Taktikai szempontból fontos taktikai feladat, mérkőzésen való alkalmazása az eredményességet szolgálja

Utánpótlás szinten a klub játékfilozófiája felülírhatja a taktikát, de vannak események, amelyek a taktikát helyezi előtérbe a játékfilozófiával szemben. Ez a rugalmasság a klub érdekeivel állhat összhangban, merev kezelése nem segíti a klub fejlődését.

Mi a célja a magas presszingnek?

 • a védőkre helyezett nyomással hibára kényszeríteni az ellenfelet
 • közel az ellenfél kapujához labdát szerezni
 • elbizonytalanítani a védőket
 • labdaterelés az ellenfél gyenge pontja irányába
 • taktikai megfontolás (kedvezőtlen eredmény)

A magas presszing feltételei:

 • a játékosállomány alkalmassága
 • edző ismerete, tudása
 • edző tudásátadás képessége
 • az elmélet transzferálása a gyakorlatba

Fajtái:

 1. Kapustól induló labdakihozatal aktív kapushasználattal
 2. Labdakihozatal a védőzónából aktív kapushasználat nélkül
 3. Labdakihozatal a középső zónából

A magas letámadás feltétele az, hogy az egész csapat együtt, de a csapatrészek különböző feladatot együttműködve hajtsa végre a sikeres labdaszerzés érdekében. A csapatrészek ugyan más-más feladatot oldanak meg, de mindezt egységesen kell tenniük.

 • A támadók nyomást gyakorolnak a labdakihozatalra, miközben
 • a középpályások előre mozogva 1-1 elleni védekezéssel zárják a mélységi játék lehetőségét, ezalatt
 • a védők szintén előre mozogva területet szűkítenek szélességben és mélységben.

Az eredményes letámadás feltétele a csapatrészeken belüli és csaprészek közötti jó együttműködés, összhang.

Mi a célja a labdakihozatalnak?

 • célterületre juttatni a labdát (ahonnan indul a támadásépítés)
 • céljátékoshoz juttatni a labdát (akitől indul a támadásépítés)
 • a labda fölötti kontroll megtartása a kapustól vagy a védőktől
 • a támadásindítás előkészítése

A célterület vagy a céljátékos jelentősége a támadás szempontjából:

 • támadásindítás-támadásszervezés
 • középpályás játékszervezés

Amint látható a labdakihozatal akkor ér valamit, ha van folytatása a következő szinten, lehet az építkezést folytatni a középpályások aktív, kezdeményező játékával. Fontos szempont, hogy a középpályán az a játékos kapja és olyan módon, hogy legyen lehetősége az ellenfél kapujával szemben a játék irányát, ritmusát meghatározni, esteleg váratlan megoldással akár egy átadással helyzetet kialakítani.

A játékképben a játékelvek rugalmas kezelése, valamint az edző útmutatása sok megoldásra adhat lehetőséget.

Az oktatás szempontjából fontos kiemelni egy-egy játékfeladatot, amit nyomás nélkül, csak a játékosok összműködésére fókuszálva gyakoroltatunk, míg egy másik szinten már a védők szerepének bevonásával nyomás alatt kell a védővonalat, védősávot átjátszani. A kettő kombinációja az oktatási folyamat fontos része.

Edzésgyakorlat-edzésjáték kombinációja

Az edzésgyakorlat egy másik típusa a kisjáték és a nagyjáték kombinációját alkalmazva segít a csapajáték egyes játékfeladatainak fejlesztésében.

A nyomás nélküli és a nyomás alatti játékfeladat megoldások váltakozása nagy koncentrációt igényel. A kis-és nagyjátékokban a játékkészség fejlődik a megfelelő eszköztár alkalmazásával. A kisjátékokban a nyomás alatti technikai készségek fejlődnek, míg a nagypályán végigfutó támadásvezetésben a helyezkedő mozgások elsajátítása történik.

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Az alakzati játék lényege!
Close