Területhasználat módszere, avagy négyzetből négyzetbe

Írta: ybra

Vegyük példának az 1-4-3-3 játékrendszert! Lásd az 1. ábrát!

Előtte azonban fontos tisztázni a játékrendszerhez kapcsolódó alapfogalmakat.

 • Játékrendszer – játékosok elhelyezkedésének kapcsolati rendszere
 • Alakzat – a futball legkisebb értelmes egysége (háromszög, rombusz, négyszög stb.)
 • Felállási forma – a csapat külső alakzata
 • Játékszerkezet – a csapat belső alakzati hálója, szerkezete
 • Keretjátékosok – akik a szélességet és mélységet adják
  • 2-3-5-4-7-9-11
 • Térjátékosok – akik a keretrendszeren belül futballoznak.
  • 6-8-10

Miben jelentenek hasonlóságot vagy mutatnak azonosságot ezek az edzéselméleti fogalmak?

 • Mindegyik valamilyen formában kapcsolódik a területhez.

A játékosok oly módon népesítik be a pálya bizonyos területeit, hogy közben rendszert alkotnak a csapatban elfoglalt helyeik szerint.

Egymáshoz viszonyított helyük a terület függvényében jelentős mértékben befolyásolja az összműködés formáját, tartalmát, minőségét. Az sem mellékes, hogy mélységben hány szintet alkotnak, valamint szélességben hány sávban helyezkednek el a játékosok.

A pálya felosztása szélességben és mélységben segíti a csapatjátékszervezést, ezen belül a tudatos, ésszerű mozgások elsajátítását, ami magasszintű összműködésben valósulhat meg. A játék szervezése a labdás játékos, társak, ellenfél és a terület vonatkozásában alkot egységes rendszert.

Nem újkeletű, hogy Pep Guardiola felosztja a pályát területekre, hogy ehhez igazítsa a játékszervezését (pozíciós játék), támpontot adjon a játékosainak a mozgások összehangolt elvégzéséhez.

Az egyes pozíciókhoz tartozó szomszédos területek

A játékosok elhelyezkedhetnek a területek középpontjában és a területek határán.

Keretjátékosok:

 • 5 szomszédos területtel alkot kapcsolatot

Térjátékosok:

 • 8 szomszédos területtel alkot kapcsolatot

Két képet látunk, az egyik 2002-ben készült, a másik 2019-ben Guardiola edzésmódszerét tartalmazó könyvben található. Az előzőt az egyik 2002-es edzésnaplómból vettem, nyilván végeztettem is az aktuális csapatommal. Amint látható, nincs új a nap alatt, csak az újszülöttnek új minden új dolog. Ha ezt a gyakorlatot behelyezem területbe, máris értelmet nyer a passzok és a mozgások mikéntje.

 

A pálya középső tengelyében elhelyezkedő 3-6-10-9 játékosok pozíciók szerinti összműködését gyakoroltathatjuk benne. Másképpen támadásépítés a középső sávban.

Játékszervezés

Összműködés

 • 3-6-10-9 játékosok között

Mozgásfeladat

 • szélességi helycsere + mélységi játék
 • dupla passz – elmozgás keresztbe – mélységi passz az elmozgó játékos területébe helyezkedő 3. játékosnak
 • lekészítés-mélységi passz a 9-es játékosnak

Támadásépítés a középső sávban

Pozíciók

 • 3-5 és 6-8-9

 

Játékszervezés

Összműködés

 • támadásépítés a középső sávban

Mozgásfeladat

 • 3-5 játékosok labdát járatnak
 • 6-8 játékosok mélységi váltással labdafelvétel
 • kényszerítő átadás
 • 8-9 mélységi kiugratás (mélységi passz)

A pálya területi felosztásának egyik funkciója abban nyilvánul meg, hogy a terület elhagyása, annak feltöltése vagy éppen a terület megtartása hogyan segíti a játékszervezést a játékosok egymáshoz viszonyított ésszerű, célszerű mozgását. Játékszervezési szempontból nagyon fontos elv, hogy a területről elmozgó játékos helyét ki és hogyan biztosítsa.

„Támadva védekezni elv” meghatározza a játékosok egymás funkcionális kiegészítését, valamint azt, hogy a rendszer ne „lyukadjon” ki. A totális futballnak is ez volt a lényege, ami a holland válogatott által vált ismertté a világon. A totális futball elvi és gyakorlati megközelítése több holland edzőn keresztül egyre jobban teret nyert a Barcelona futballjában, hogy végezetül Guardiola vigye tökéjre a csapatánál ezt a játékot. A pálya területi felosztásának másik nagyon fontos aspektusa az, hogy az alakaztok felvételéhez nagy segítséget nyújt, például háromszög, négyszög, rombusz alakzatok területhez való kötése az elképzelt formák támpontot, kiindulópontot jelentenek a mozgások végrehajtásához. Az sem mellékes, hogy az összehangolt együttműködésen belül az átvételek iránya, a labdást segítő mozgások iránya jól modellezhetők benne. Passz után a terület segít a következő pozícióba történő helyezkedésben.

 

Mérkőzésen a pálya csak képzeletben osztható fel területekre, azonban edzésen megtehető, és meg is kell tenni azért, hogy a mozgások begyakorlásához kellő segítséget adjon.

Összműködés területhasználat szerint

 • 2 játékos összműködése tengelyben
  • 6 – 8
  • 10 – 9
 • 2+2 játékos összműködése (középső sávban)
  • derékszögjáték (háromszögezés)
  • mélységi váltás
  • kényszerítő átadás

Három játékos összműködése a középső sávban

 • 6-6-10 pozíciók
 • 6-8-10 pozíciók

Mozgásfeladatok

 • derékszögjáték

Mindez hogyan építhető be az oktatási folyamatba?

Első lépésként kiemeljük azt a csapatrészt, amelyet szeretnénk fejleszteni csapatjáték-szervezés szempontjából.

Edzéscélok:

 • összműködés csapatrészen belül
 • összműködés csapatrészek között

Edzésgyakorlat célja:

 • a három belső középpálás mozgásának összehangolása

Kiinduló helyzet:

 • 6-8-10 játékosok egy-egy területet foglalnak el
 • a negyedik terület szabadon marad

Összműködés: hármas forgás

Feladat:

 • passz után a labdás játékos indítja a mozgást (6)
 • átadás után átlósan szabad területbe fut
 • a harmadik játékos azonnal visszamozog a szabadon hagyott területbe (10)
 • labdás játékos keresztpassz után előre mozog a 10-es helyére

Ezt a folyamatot többszöri ismétlés után az edző jelzésére kapura lövéssel fejeznek be.

Együttműködés csapatrészek között

Csapatrészek összekötése is megvalósítható ezzel a módszerrel.

Játékfeladatok

 1. Befejezés előkészítése
 2. Támadás befejezés kapura

Összműködés

 • hármas forgás

Mozgásfeladat 1

 • belő áttörés
 • oldalváltás

Mozgásfeladat 2

 • belső áttörés
 • mélységi kiugratás
 • befejezés kapura

Edzésjáték 6-4 ellen

A mai modern futball a területről szól, a terület használata kulcsfontosságú akár a védekezést, akár a támadást akár az átmeneteket nézzük. Fontos elv ennek tudatosítása a játékosok képzése során, a csapatjáték kialakítása alkalmával.

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Miféle futballvilágban élünk?
Close