A Smartfootball bemutatása

Mint az élet minden területén, úgy a labdarúgásban is egy cél elérésének többféle útja lehetséges. Az utánpótlás nevelésben ezen utak közül az egyik lehetséges, a magyar felfogáshoz, a magyar néplélekhez hitünk szerint a legközelebb álló módszer a Smartfootball lehet, melynek lényegét Bodnár Gábor írása ismerteti.

A Smartfootball egy oktatásmódszertan, mely a kognitív idegrendszeri kutatások eredményeire támaszkodva segít megismerni, és megérteni a labdarúgó tanulási folyamatot.

Célja, hogy segítségével olyan intelligens és kreatív játékosokat képezzünk a gyerekekből, akik a labdarúgás törvényszerűségeit ismerve, folyamatosan jó döntéseket hoznak a pályán, és hatékonyan vesznek részt a játékban.

Ez az oktatásmódszertan az életkori sajátosságok figyelembevételével kor, és tudásszinttől függetlenül minden csapatnál alkalmazható.

A Smartfootball az agyban történő valamennyi neurológiai aktivitásra épít. Eszerint minden gondolatunk, észlelésünk, és a felismerések alapján hozott egyedi cselekedetünk, döntésünk az agyból indulnak ki. Mivel minden ember különböző, ezért értelemszerűen mindenki agya különböző, és különbözőképpen fejlődik. A labdarúgó edző egy “agyi formáló” (configurador el cerebro) szerepet tölt be.

A labdarúgó mérkőzésen a játékos folyamatosan döntéseket hoz, ezért lényeges tudnunk a következő kérdésekre a választ:

  • Hogyan is működik az agy?
  • Hogyan is tanul?
  • Hogyan dönt?
  • Milyen ingereket kell adnunk, hogy strukturális változtatásokat kényszerítsünk ki belőle?
  • Hogyan lehet segíteni, hogy új neuronkapcsolatok jöjjenek létre?

Neuronok közötti információáramlás (döntéshozatal)

Fontos tudni, hogy minden döntésünk a neuronokon keresztül valósul meg. Az, hogy milyen gyorsan áramlik az információ a neuronok között az a mielináktól (myelinhüvely) függ.

Minél több a mielina, annál gyorsabban tud áramlani az információ, vagyis annál gyorsabban tud a játékos döntést hozni. A folyamat az észleléssel kezdődik, majd az agy analizál, döntést hoz és végrehajt. Így zajlik mind a technikai, mind a taktikai döntések meghozatala.

Egy kisgyermeknél a neuronok között nagyon kevés szinapszis kapcsolat van. Ezért látunk a legkisebbeknél csak egy nagy gyerekcsoportot a labda körül. Ekkor nagyrészt még csak a labda és a láb közötti kapcsolat információi tudnak áramolni az agyban a neuronok által. Ezért nem képesek a gyerekek bonyolult döntéseket hozni a pályán, ezért nem képesek például a területeket megfelelően elosztva játszani.

Felmerülhet a kérdés, hogy ez fejleszthető? Természetesen!

A gyerekek agya nagyon fogékony a tanulásra, a fejlődésre.  Fontos, hogy folyamatosan ingerelni kell az agyat. Nagyon fontos, hogy ezek az ingerek labdarúgó ingerek legyenek. Emellett további elengedhetetlen kritérium, hogy a fejlesztés labdarúgó környezetben történjen.

Amikor egy játékos valamit nem ért a pályán, akkor mintákat kell nekünk előállítani az agyában, hogy az adott problémát hogyan is tudja megoldani. Formálnunk kell az agyát, hogy megfelelő információt tudjon küldeni a lábizmaihoz.

2.ábra: Labdarúgó mérkőzés egy 8 éves gyerek agyában

A Smartfootballt komplex, átfogó gondolkodásmód jellemzi, minden esetben a játékból indul ki.

Technika, taktika, fizikális, mentális felkészítés mind együtt jelenik meg minden gyakorlatban és így is elemzik ezt a játékot. Erő, gyorsaság, állóképesség és ezeknek a különböző kombinációi, alfajai mind fejleszthetők a játékon keresztül.

3.ábra: Labdarúgó mérkőzés egy profi labdarúgó agyában

Tegyük fel a kérdést, hogy mit szeretnének a gyerekek?

  1. “Fogunk az edzésen futni, bóják között cselezgetni, passzolni, az edző meg fogja mondani, hogy mit és hogyan csináljunk, majd a végén ha marad idő (és jók voltunk) akkor játszunk.”
  2. “Elmegyek edzésre ahol fogunk játszani, majd az edző feltesz néhány kérdést, és utána megint játszunk”

A Smartfootball a második verzióra szavazott.

A gyerekek a gyakorlatok során sohasem megoldásokat kapnak, hanem kérdések által vezetik rá őket az adott játékhelyzet megoldására. Az edző kezében vannak a kérdések, a játékosok fejében pedig a válaszok. Ez egy sokkal nehezebb módszer, mintha a fordítva történne, ezáltal viszont értő tudással gyarapodik a játékos.

A cél az, hogy a tudatos cselekvéseket amik sok energiát vesznek igénybe, átformáljuk tudat alatti, automatikus cselekvésekké amik sokkal energiagazdaságosabbak.

A Smartfootball egyéni és együttes szinten is olyan játék-, és tanulási modellben gondolkozik, ami agyi aktivitást vár el pozitív érzelmi környezetben. A labdarúgó környezetbe illeszkedő, motiváló edzésmunkában hisz, mely során az edző megfelelő ingereket ad ahhoz, hogy a labdarúgó önvizsgáló tanulási folyamaton keresztül felismerje a játékszituációkat.

A kreativitást ösztönzi és támogatja, a tévedést, vagy hibás döntést a folyamatos fejlődés és tanulás fontos eszközének tekinti.

Smartfootball kredites képzés Magyarországon. Katt a linkre

https://edzokepzes.mok.mlsz.hu/hir/smartfootball-kurzus-elso-szint-kreditpontos-kepzes?fbclid=IwAR0Yycqlq-lfl_LIegSESuQzk7_g4C5Cy7XuUKjQ4vIiMvJ6n7ZpCSemofw_aem_AZyhXYSsrB3lsLm1UAH6IGqbaN5XqnLJPfd893l8-DUB8nsRFjGuMZzq_2XWPwT9il8

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
A fiatalszabály apropóján
Close