Tér, idő, dinamika

írta: Bary

A futball mozgásos cselekvés, így tudva levő, hogy minden mozgás mozgásszerkezetének három összetevője van, mégpedig tér, idő, dinamika. Mindegyik összetevő nagyon nagy fontossággal bír a mozgások végrehajtásában.

Ezek közül vegyük górcső alá a dinamikát.

Vizsgáljuk meg, hogy a szakirodalom (internet) mit ír ezzel kapcsolatban.

Bizonyára sportberkekben kevesen tudják, hogy dinamikával a zenében a zenei hangerősség mértékét jelölik, a fizika az erők okozataival foglalkozik, míg a mozgástan a testek mozgását és a rájuk ható erőket vizsgálja. (szokincshalo.hu)

Ógörög dünamisz szó jelentése: zenei hangerősség mértéke

Nézzük meg azokat a kifejezéseket, szófordulatokat, amelyeket az edzők, tollforgatók használnak ezzel a fogalommal kapcsolatban a labdarúgásban, akik a mérkőzés összképe alapján véleményezik a játékot.

 • dinamikusan játszott a csapat
 • megfelelő dinamikával rendelkeznek a játékosok
 • a dinamika hiányzott a játékból
 • enerváltan játszott a csapat (ellentéte)
 • nem volt dinamika az átmenetekben

De vajon mit is értenek ezalatt?

 • lassú volt a csapat?
 • lassan adogattak?
 • lassan fordultak?
 • pátharcgyengék voltak?
 • lassú volt az átmenet?

A dinamikának sok olyan területe van, ami ezzel a fogalommal hozható kapcsolatba, a labdarúgásban mégis az erőt és az erők közötti összefüggéseket értik a szakemberek rajta, a gyorsaság csak járulékos vonzata a dinamikának. Különbséget kell tenni a futballdinamika és az általános dinamika között. Az újkor futballtudói ezt úgy nevezik, hogy komplexitás, vagyis azt vallják, hogy a futballkondíciót kell fejleszteni és nem a tiszta képességeket. Ezzel én is egyetértek. 

DE!!!

Értelmezzük a mozgásdinamika a futballdinamika és a megoldások dinamikája fogalmakat, és mindjárt tisztább képet kapunk a megértéshez.

 • Mozgásdinamika – egyéni képesség megjelenése a technikai megoldásokban
 • Futballdinamika – összkép a játék képe alapján, lüktetés, iram, lendület
 • Megoldások dinamikája – összműködés a játékhelyzetekben, játékfeladatokban

Fejleszthető-e együtt, komplexen?

Milyen összefüggések vannak közöttük?

Általánosságban a dinamika magában hordozza a

 • labda nélküli mozgások dinamikáját
  • gyors megindulás
  • gyors fordulat
  • gyors fékezés
  • gyors irányváltás
 • erőfajtákat
  • rúgó erő
  • elrugaszkodó erő
  • párharc erő
  • akaraterő (mentális erő)
 • labdával végzett dinamikus technikai megoldásokat

Ha úgy vesszük valamilyen formában mindegyik kapcsolódik a dinamikához, így egységes egészet alkotnak, egyik a másik nélkül érelmét veszti.

Mégis hiába rendelkeznek ezekkel a képességekkel a játékosok, hogy ha nincs rendszer céltudatosság a mozgásokban, az összműködésben.

Ha a láberőt fejlesztjük attól még nem biztos, hogy a csapatjáték gyorsasága fog nőni, vagy a passzok gyorsasága (pl. kapkodás) megjelenik a játék dinamikájában. Ha a gyorsaságot fejlesztjük, azzal még nem biztos, hogy a futballdinamikában áll be jelentős változás. Ezek összefüggenek, de külön is kezelhetők, ezért gondolkodhatnak másképp a szakemberek.

A futballban mindenki azon dolgozik, hogy erőtől duzzadó, dinamikus, gyors játékot játsszon.

Valójában ezért mit tesznek?

Valóban attól lesz gyors és dinamikus a játék, ha az erőt emelik ki fejlesztendő területnek?

Vannak sportágak, amelyek a dinamikára, a robbanékonyságra építenek, de ha beillesztenénk egy csapatba az adott sportág sportolóit, attól még nem lenne jobb, nagyobb a futball dinamikája. Ez a lényeg, vagyis a futballdinamikát kell fejleszteni, ami nem egyenlő a játékosok dinamikájával, csak feltétele lehet a dinamikus játéknak. Nézzük meg a Citys Silvát, nem egy erőtől duzzadó, kigyúrt labdarúgó, de a játéka maga a dinamika. Vagy éppen Rodrigo sem a gyorsaságával emelkedik ki a Cityből, mégis a játék dinamikáját nagyban meghatározza az ő játéka.

A gyorsaságnak is van nagyon sok változata, amit lehet és kell is fejleszteni, csak van egy bökkenő, hogy ezt a gyorsaságot játékolvasásban, játékhelyzetmegoldásban és a technikai kivitelezésben kellene kamatoztatni.

Amint látható én is elkövettem azt a hibát, hogy külön vizsgáltam a dinamikát, de ebből a kis okfejtésből is jól látható, hogy az idő a tér és a dinamika komplexitása alapvetés, másképp kezelése szakmai tévedés.

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
A Smartfootball bemutatása
Close