Futball oktatási módszertanok 1.

A futball oktatására az elmúlt évtizedekben az alábbi oktatási módszertanok születtek:

 1. Tanterv alapú oktatás,
 2. Periodizáció alapú oktatás,
 3. Labdarúgó problémán keresztüli oktatás.

A fenti oktatási fajták mind egy-egy futball filozófia termékei.

Mint már korábban írtunk róla, illetve a Futball-filozófiák könyvben részletesen is megjelent – filozófiai értelemben – a futballvalóságot két módon tudjuk leírni:

 1. Analizáló (induktív) gondolkodásmóddal,
 2. Szintetizáló (deduktív) gondolkodásmóddal.

Az analizáló gondolkodásmód:

 • az idő lineáris felfogását vallja,
 • részektől megy az egész felé.

A szintetizáló gondolkodásmód:

 • az idő spirális felfogását vallja,
 • egészből megy a részek felé.

Gondolkodásmódját tekintve az oktatási módszertanok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

Analizáló gondolkodásmód:

 • Tanterv alapú oktatás.

Szintetizáló gondolkodásmód:

 • Periodizáció alapú oktatás,
 • Labdarúgó problémán keresztüli oktatás.

Nézzünk a fentiekre konkrét példákat!

Analizáló gondolkodásmód, tanterv alapú oktatás

Jellemzője:

 • idő lineáris felfogása,
 • életkorhoz illesztett oktatás,
 • kötött tanmenet,
 • a játékos rakja össze a futballt.

Példának bemutatunk egy grafikont, Bicskei Bertalan: Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése című könyvéből.

bics1

A képen jól látható, hogy az analizáló gondolkodásmódot valló edző nem tesz mást, mint a tévesen definiált labdarúgó technikákat próbálja beleerőszakolni egy lineáris koordinátarendszerbe és azt arányosan elosztani a 6-14 év közötti időszakra.

Ugyanezt az eljárást a taktika esetén már nem tette meg Bicskei.

Megjegyzés:

 1. Az analizáló gondolkodásmód összes terminológiája rossz (technika, taktika), mert nem funkcionálisan gondolkodik. A fociból a mozgást látja és nem a mozgás mögötti eszmét, gondolatot.
 2. Az analizáló gondolkodásmódot valló edző szakkönyvek esetén, gyakorlatokban gondolkodik, azokat keresi és amelyik gyakorlat tetszik neki, azt edzésen végrehajtatja, függetlenül attól, hogy érti-e a gyakorlat mentális üzenetét, vagy sem.

Szintetizáló gondolkodásmód, periodizáció alapú oktatás

Jellemzője:

 • idő spirális felfogása, ciklusokban való gondolkodás,
 • életkorhoz illesztett oktatás,
 • kötött tanmenet,
 • az edző próbálja összerakni a futballt.

Példának bemutatunk egy táblázatot az MLSZ Edzőképző legfrissebb  anyagából, amely az U12-13 korosztályra készült, ahol egy 6 hetes ciklus keretén belül a játékfeladatok kerülnek leoktatásra.

szal1

Ugyanezt a 6 hetes ciklikus felosztást megtalálhatjuk technika esetére is, az U8-11 éves korosztályra, azonban rossz “technika” felosztást használva.

szal1001

Megjegyzés:

 1. A fenti ábra csak a 3-6 hét közötti oktatási időszakot tartalmazza.
 2. A technikát, – amit feloszt az MLSZ UEFA tananyag 6 hetes ciklusokra -, tévesen értelmezi. Értsd: szintetizáló gondolkodásmódba (periodizáció), analizáló terminológiai felosztást használ.
 3. A sportképességeknek van egy tágabban értelmezett verziója.

Ismétlés

Fenti eszmefuttatásunk során többször említettük már a technika téves értelmezését. “A technika HELYES értelmezése kulcsfontosságú, mert minden sportágat a technikán keresztül oktatunk.” (by Páder)

Analizáló gondolkodásmód technika értelmezése:

 • mozgásmód pl. belsővel való rúgás, átadás, átvétel.

Ez az értelmezés analóg a kommunikáció esetén a BETŰVEL.

Szintetizáló gondolkodásmód technika értelmezése:

 • mozgásfeladat pl. mélységi játék

Ez az értelmezés analóg kommunikáció esetén a SZÓVAL.

A beszédnél is a kommunikáció legkisebb értelmes egysége a SZÓ és nem a betű. Így a futballban is – edzői nézőpontból – a legkisebb értelmes labdarúgó technika az ÖSSZJÁTÉK, vi. két ember összműködése. Működési nézőpontból egyéni technika nincs, csak kollektív technika!!!!

Az első oktatási módszertannal a játékos megtanul mekegni-makogni, míg a második verzióval, gondolatot kifejezni.

Szintetizáló gondolkodásmód, labdarúgó problémán keresztüli oktatás

Jellemzője:

 • idő spirális felfogása, NEM ciklusokban való gondolkodás,
 • aktuális tudásszinthez és nem életkorhoz, illesztett oktatás,
 • flexibilis tanmenet,
 • az edző rakja össze a futballt,
 • interakción keresztüli oktatás,
 • edzősködni tanulás = futballozni tanulás.

Ezen oktatási módszertannak nagy hátránya, hogy nagyon érteni kell a futballt, mert

 • kulcsfontosságú a VALÓDI FUTBALLPROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA,
 • kulcsfontosságú a valódi diagnózisra adaptált, HATÉKONY TERÁPIÁS gyakorlat létrehozása, ami viszont kreatív, gondolkodó edzőt kíván.

Az egyes oktatási módszertanokból látható, hogy nem kell hanyatt esni a ma divatos periodizáció mindent átható gondolatától, mert csak részben tudja szolgálni az optimális játékosképzést.

Folytatjuk

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Stílus: „Egy ember egy eszme”.
Close