Hogyan zavarjuk össze a magyar edzőt? 2. avagy Így (s)írtok Ti!

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben értékeljük az MLSZ Edzőképző évtizedes törekvéseit. Az első rész végső konklúziója az volt, hogy minden aktuálisan kinevezett edzőképző igazgató (jelen esetben Fórián – Turzó kettős), ugyanazt a sehova sem vezető tudásbázist dolgozza fel. Az általuk felismert információkat legfeljebb máshogy csoportosítja, de a lényeget, az EDZŐI GONDOLKODÁSMÓD IPARÁGI SZINTŰ BEÁLLÍTÁSÁT NEM TUDJA ÉS NEM IS AKARJA MEGOLDANI.

A magyar edzőképző történelmi eseményeket ír, hiszen megpróbál jegyzetet kiadni a leendő edzőhallgatóknak. Ezen próbálkozása a Szalai – Liszkai érában kimerült abban, hogy a power pointos prezentáció diáit, – rengeteg helyesírási hibával -, egy az egyben kiadták papíralapon, színesben. A mostani edzőképző szakított a rossz hagyományokkal és az általuk megalkotott új oktatási diákat felturbózták labdarúgó jelenetekkel, hogy minőségi szakmai tartalom híján, legalább a szem élvezkedjen az oldalak lapozgatása közben. A következő pár cikkben elemezni fogjuk a kiadványok labdarúgó tartalmát. Elsőnek a legalsó szintű képzés az UEFA C tanfolyam “tankönyvét” értékeljük. Szerző: Fórián Zsolt. Lektor nincs megnevezve, amiből következik, hogy nem közösségi tudás kerül oktatásra.

Még mielőtt a könyv tartalmára rátérnénk, előzetesen tegyük tisztába, hogy tulajdonképpen mi az elvárás egy alsó szintű edzői tanfolyamtól?

Azért, hogy kérdésre korrekt választ tudjunk adni, segítségül hívjuk a már sokszor használt Talmud idézetből levezetett modellünket. A Talmud bal oldali gondolatait, jobb oldalon modelleztük.

1. ábra: A gondolkodásmód tovagyűrűző hatásai

A modellből levont következtetések az MLSZ Edzőképző számára alapfokú tanfolyam esetén a következők:

 1. Állíts be az edzőnek egy ÁTFOGÓ edzői gondolkodásmódot! (1. blokk)
 2. Definiáld az ÁTFOGÓ futball-gondolkodásmód szakszavait, gyűjtőfogalmait! (2. blokk)
 3. Az alapfogalmak értelmezéséből vezesd le képzési módszertanodat, ahol az edző az 1-es és a 2-es pont ismeretében tudja, hogy mit, miért, miért azt, miként, mikor, hogyan kell oktatni a játékosnak? (3. blokk)

Az 1-es és a 2-es blokk elsajátítása után az edző ÉRTENI FOG  futballhoz, mely értést a 3-as blokk – ez maga a képzés folyamata, az edzés – alkalmazása során, hibajavítás formájában fog terítékre kerülni.

A fenti gondolatmenetet alátámasztja az a közvéleménykutatás, amit a Futballgondolkodók facebook csoportban folytattam le.

Feltettem a kérdést az olvasóknak, hogy mik az első számú elvárasaik egy kezdő szintű edzőtanfolyamtól?

A kérdések és a rá adott %-os válaszok a következő ábrán láthatók.

2. ábra: Szavazás eredménye arról, hogy a leendő hallgató mit vár el elsődlegesen az edzőképzőtől?

Az adatok feldolgozása a következőt mutatja az 1-es ábra viszonylatában:

 • 21 % az 1-es blokkra, a futball-gondolkodásmódra szavazott
 • 29 % a 2-es blokkra, az alapfogalmakra szavazott
 • 28 % a 3-as blokkra szavazott, összefüggésben az 1-es, 2-es blokkal. Értsd: Tudjam edzésen, miért az legyen ami? Máshogy fogalmazva: Mit, miért és miért pont azt csináljam az edzésen?

Vagyis a hallgatók 79 %-a várna el egy átfogó futball-gondolkodást adó oktatást, míg 21 % az, aki gyakorlatokban gondolkodik a futballról.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy az elmélet (1. ábra) és a gyakorlat (2. ábra) szinkronban van, az edzőképzővel szembeni elvárásokat tekintve.

A fentiek alapján milyennek kellene lennie, vagy milyen kérdésekre kellene választ adnia egy alapfokú edzői tanfolyami jegyzetnek? A feltett kérdésre választ ad az 1-es ábránk:

 1. Futballnézőpontok – futball-gondolkodásmódok (1. blokk). Röviden: nézőpont
 2. Futball-gondolkodásmódok kiinduló pontjai (1. blokk). Röviden: kiinduló pont
 3. A gondolkodásmódot leíró modellt alkotó alapfogalmak definiálása (2. blokk)

Ezen cikksorozat első részében már felvázoltam, hogy a labdarúgást minimum 4 db játékmodellel kell leírni, hogy átfogó képünk legyen róla. Ezek a játékmodellek különböző nézőpontokból írják le a futballt. Úgymint:

 1. kép
 2. folyamat
 3. jövőkép
 4. összetétel.

Most vizsgáljuk meg, hogy az előzetes elvárásokkal szemben, mi a valóság?

Mi az, amit ad az edzőképző a hallgatónak a súlyos tanfolyami díjért cserébe?

Nézzük mi az edzőképző gondolkodásnak nézőpontja?

 • KEZELD KOMPLEXEN A FUTBALLT! – harsogja visszatérő mantraként – majd minden oldalon – az edzőképző, amely lózung kiadványának legnagyobb blöffje.

Ez a lózung áthatja a jegyzeteket és nagyon jól hangzik. Azonban ha komplexen kezelem a labdarúgást, akkor meg kellene nevezni, hogy a futball komplexitása miben jelenítődik meg a mérkőzésen? Márpedig, ha komplexen kezelem a labdarúgást, az a játék képében és a játék folyamatában ölt testet. Ha viszont abban ölt testet, akkor az edzőképzőn a játék képét és a játék folyamatát kéne oktatni a hallgatóknak, ami természetesen nem történik meg.

Ha viszont komplexen kezelem a labdarúgást és nem nevezem meg azt, amiben megjelenítődik, akkor csak az általam felismert összetevőkre hatok. Lásd a tanfolyami jegyzetet.

Így történhet meg, hogy az edzőképző analizáló gondolkodásmóddal megállapítja a futball összetevőit (technika, taktika, erőnlét, mentalitás), majd nem definiálja, de értelmezi őket és a nem funkcionális egységekre lebontott részeket kezdi el oktatni funkcionális edzésmunkával.

Miután az edző ettől a zavart oktatástól nem válik a futball értőjévé, így értelemszerűen hibajavítást sem fog tudni eszközölni, márpedig a lényeg itt dől el, hogy az edző, milyen hibát vesz észre és azt hogyan javítja.

Tipikus példája a hibajavításnak, amikor a kezdő játékos leszegett fejjel cselezni próbál és a dilettáns edzője passzolásra buzdítja:

 • Passzolj! Passzolj!

Miközben a játékos nem azért nem passzol, mert nem akar, hanem azért, mert nem uralja a labdát és nem látja a társait.

Majd amikor próbál passzolni, de sikertelen, akkor a következő az edzői utasítás:

 • Nézz fel mielőtt passzolsz!

Miközben a játékos azért nem néz fel, mert nem uralja a labdát és ezáltal a játékhelyzetet.

Majd amikor már felnézett és pontatlan a passza, vagy téves a passza, a következő az edzői hibajavítás:

 • Gondolkozz mielőtt passzolsz!

Miközben a játékosnak a szándéka volt a rossz, vagy nem volt támogató játékosa megfelelő távolságra és szögben, és nem a gondolkozás hiánya okozta a labdavesztést.

És a focihoz nem értő edző, azt hiszi, hogy jó volt a hibajavítása.

Az előző gondolatsorban elemeztük, hogy mi az edzőképző gondolkodásának nézőpontja (a futball komplex kezelése analizáló gondolkodásmóddal). Most nézzük meg, hogy mi a komplex módon kezelt, analizáló gondolkodásmóddal leírt futballértelmezésének kiinduló pontja?

Ami nem más, mint a döntés, ami – láss csodát -, nem a korábban használt komplex összetevők része (technika, taktika, erőnlét, mentalitás), hanem a szintetizáló gondolkodásmód egyik funkcionális eleme (lásd a 5. ábrát).

A szerző további logikai bukfencei:

Logikai bukfenc 1.

A szerző folyamatosan váltogatja az analizáló és szintetizáló futball-gondolkodásmódot. Egyszer azt mondja, kezeld komplexen a futballt, majd a komplexen kezelt futballt, funkcióval nem bíró részelemekre bontja. (technika, taktika, erőnlét). Majd azért hogy meg tudjon magyarázni dolgokat (szintetizál), ezért az elemeire bontott analizált futballt, hirtelen összerakja és megalkotja a technika-taktika (te-ta) fogalompárt. Értsd: analizáló gondolkodásmódot reprezentáló nyelvezettel akar leírni szintetizáló gondolatokat.

Logikai bukfenc 2.

A futball komplexen való kezelése (3. ábra) lózung lefordítva azt jelenti, hogy sok mindent tudunk róla, de a lényeget nem látjuk. Tudniillik a lényeg, a futballértés a futballt leíró funkcionális elemek kapcsolati hálójában van. Mégpedig abban, hogy megállapítjuk,

 • mi, miután következik?
 • miből, mi következik?
 • miből, mi származtatható?
 • minek, mi az alárendeltje?

Lásd a 4. és 5. ábrát!

3. ábra: A futball – futsal komplex kezelése, ahol minden mindennel összefügg és ahol nincs egymásutániság és nincs hierarchia. A futballértéshez minimálisan elvárható 4 db játékmodell helyett, ez az 1 db játékmodell az, amivel próbálja az edzőképző érthetővé tenni a futballt, a hallgatóknak.

4. ábra: A komplexen megjelenő futball a játék képében és a játék folyamatában ölt testet, ahol a játékkép összetevői és hierarchikus kapcsolati hálója látható az ábrán

5. ábra: A komplexen megjelenő futball a a játék képében és a játék folyamatában ölt testet, ahol a játékfolyamat egymás után következő összetevői láthatók az ábrán

Logikai bukfenc 3.

A rossz futballmodellezés okán a szerző nem beszél az alábbi teljesítmény összetevőkről. Játékkép esetén:

 • stílusról, játékkoncepcióról, stílustechnikáról, alakzatról,

játékfolyamat esetén:

 • figyelemről, észlelésről, játékfeladatról, vezérlő jelekről, játékfeltétélről és visszacsatolásról. És ez utóbbi lenne az egyik lényeg, hiszen a visszacsatolás az, ami által tanul a játékos.

Logikai bukfenc 4.

A szerző, még a maga által megalkotott alapfogalmakat sem definiálja (technika, technikai elem, taktika).

Logikai bukfenc 5.

A szerző gondolkodásának kiinduló pontjának a döntés-t jelöli meg. Amely döntés egy magasabb rendű futballnézőpont, a játékfolyamat egyik részeleme, amely szorosan kapcsolódik a figyelem – észlelés – helyzetelemzés (cél) – játékfeladat blokkhoz és követi (egymásutániság) a feltétel és a vezérlés blokk. Máshogy fogalmazva, a szerző egy globális megjelenési forma (játékfolyamat) egyik részeleméből vezeti le a futballt, analizáló gondolkodásmóddal. Ez olyan, mint amikor gépkocsit fejlesztünk és eleve kikötjük, hogy a kereke 175/65 R14-es legyen.

De ugyanilyen blöff a szerző által meghatározott futballstílust leíró egyszavas valami:

 • Játssz KEZDEMÉNYEZŐ FUTBALLT!

Ami gépkocsi hasonlatra lefordítva azt jelenti, hogy ha gépkocsit akarok fejleszteni és megkérdezik, milyen lesz, akkor a válaszom: Még nem tudom, de négy kereke lesz.

Vagyis mondtam egy jó nagy semmit a leendő gépjárműről.

Logikai bukfenc 6.

A szerző azt mondja:

 • Játssz kezdeményező futballt!

Ha csak a karakteres labdarúgó kultúrák játékvízióját nézzük (angol, olasz, német, brazil, holland), melyikről  mondhatjuk, hogy NEM KEZDEMÉNYEZŐ futballt játszik? Mert szerintem mindegyik kezdeményez a játéka során. Vagyis az Edzőképző nézőpontjából az új magyar, egyszavas futballvízió (kezdeményező futball) mentén, mindenki azt csinál amit akar.

Logikai bukfenc 7.

Az egy másik történet, hogy játszandó stílus esetén meg kellene határozni annak tartalmi és formai jellemzői mellett azt is, hogy mindez milyen egységes játékelképzelésben öltsön testet. Pl. támadó rendszer, támadás forma, támadásszervezési forma, csapásirány, irányelv, előadásmód stb.

Összegezve megállapíthatjuk:

 • Az edzőképző C szintű anyaga nem ad egységes futball-látásmódot, nem ad átfogó játékértelmezést az edzőnek
 • Az alapfogalmak nem definiáltak, ami definiált, az meg nem funkcionális, téves, amiből értelemszerűen következik a leendő edzők tévútra navigálása.
 • Az oktatás során az edző csak arra kap instrukciót, hogy mikor, mit és hogyan csináljon edzésen. Arra nem kap eligazítást, hogy miért azt csinálja, amit.
 • A nem átfogó futballértelmezés hiányának okán, az edzőképző hiába ad gyakorlatgyűjteményt a trénereknek, az elégtelen edzői hibajavítás miatt a játékos nem olyan tempóban fog fejlődni, mint ahogy az szükséges lenne. Ezen irányvonalra még ráerősíti az az edzőképző által favorizált futballoktatási metódus, miszerint hagyjuk a játékost szabadon dönteni és ő jöjjön rá a hibáira. Ami szinkronban van az edzőképző futballértelmezésével, hiszen az az edző, aki nem ért a futballhoz, nem is fog hibát javítani. És a hibát nem felismerő edző, aki nem javít hibát, azt hiszi jól dolgozik. Mert pont azt csinálja, amit tanítottak neki. Miszerint hagyja a játékost, hogy ő jöjjön rá a hibáira.

Folyt. köv.

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Hogyan zavarjuk össze a magyar edzőt? 1.
Close