A magyar UEFA edzőképzés játékelméleti problémái 3.

Töretlen lendülettel folytatjuk a magyar UEFA edzőképzés tévútjainak bemutatását, amely természetesen vonatkozik a TF és társintézményeire is. Korábbi cikkeinkben a technika alapfogalom rossz értelmezését mutattuk be.

Ma a taktika terminológia következik.

Mikor 1997-ben elkezdtem megírni  A labdarúgás rendszerelmélete című könyvem, én is sokat kínlódtam a taktika alapfogalommal, mert sehogy sem illet bele a folyamatmodellbe.

Azonban a megoldást megadták elődeink, akik döntően nem folyamatban, hanem képben  gondolkodtak. 

A taktika nem a játék működéséhez, folyamatához tartozó terminológia, hanem a játékképhez kötődik.

A helyes definíciót is ők adták meg a legprecízebben 1936-ban.

Miszerint:

taktika = hadrend és hadi terv. (Holics-Mamusich: A modern futball elmélete 1936).

Máshogy fogalmazva: játékrendszer és csapatjáték. Vagyis a taktika: játékelgondolás, AMIT gondolok a játékkép részleteiről, kognitív tevékenység.

Mindezen fogalomból egyenesen következik, hogy a csapatjáték tervezési kérdés, vagyis az edzőképzésnél kellene lennie egy olyan tanórának, hogy csapatjáték – tervezés. Természetesen mondanom sem kell, hogy 1961 óta ilyen tanóra nincs.

Miért nincs ilyen oktatási óra?

  1. Azért mert a jelenlegi taktika definícióbal a tervezés nem következik.
  2. A magyar szakma – miután tervezésre képtelen – azt hirdeti, “ha megtervezem a csapatjátékot, ha leszabályozom a játékot, akkor kiölöm a kreativitást” (by Mezey-Egervári-Both stb.).

Miközben 1941-ben jelent meg Feleki László: A WM rendszer című alapműve, ahol bemutatja a világon elsőként, hogyan kell csapatjátékot tervezni. Innen sikerült eljutnunk oda, hogy amit meg kellene tervezni elődeink szerint, azt nem kell megtervezni az utódok szerint.

Noha legendáink kimondták, hogy a taktika, az játékelgondolás, vagyis kognitív tevékenység, ennek ellenére 1961-től motoros, mozgásos tevékenységként tekintenek rá játékelméleti oldalról. Vagyis polárisan mást értenek a mai oktatók taktika alatt, mint amit érteni kellene.

A taktika kérdéskörén a mai napig tipródik a szakma, mert ők is érzik, hogy annak értelmezése nem egyértelmű, miközben elődeink erre világos útmutatást adtak.

A magyar UEFA edzőképzés még oádig sem jutott el, hogy észre vegye azt, ha logikai ellentmondásba kerül a taktika frontján önmagával.

Mert matematikából tudjuk, ha a=b és b=c, akkor a=c.

Nézzük az edzőképzés két ábráját.

1. ábra szerint a 115. oldalon a taktika kognitív tevékenység és a technika motoros, mozgásos tevékenység

2. ábra szerint a 117. oldalon a taktika mozgásos tevékenység, az ami az előző oldalon  kognitív tevékenység volt. Valamint ami a 115. oldalon mozgásos tevékenység volt (technika), azt a 117. oldalon már a taktikával azonosítja. 

Az ábrákból láthatjuk, hogy a szerző a 115. oldalon Fórián levezeti , hogy a taktika kognitív, gondolati tevékenység, majd két oldallal később a 117. oldalon leírja, hogy a játékosok labdás és labda nélküli cselekvései a taktika. Vagyis motoros tevékenységnek nevezi azt, amit korábban mentális tevékenységként értelmezett.

Tegyük fel, hogy a 115. oldalon eltalálta helyesen a szerző, hogy a taktika mentális tevékenység. Azonban az a része máris hibás, hogy a mentális tevékenységen beül a taktikát azonosítja az észleléssel,  a helyzetfelismeréssel és a döntéssel.

Miért is?

Mert a taktika elődeink szerint a játékkép alkotó eleme, míg az észlelés, helyzetfelismerés és a döntés a játékfolyamat alkotó eleme. Vagyis összemossa gondolatilag a játékképet, a játék folyamattal, miközben ez két különböző dolog.

Vagyis az edzőképző amikor eltalál valamit (értsd: taktika kognitív tevékenység), még azt is rosszul értelmezi.

Összegezve:

  1. Az Edzőképző a labdarúgás alapfogalmait totálisan félreértelmezi. Még az sem tűnik fel neki, ha két oldalon belül önmagával kerül ellentmondásba. 
    1. A félreértelmezett technika alapfogalomra megalkotja első vezető mantráját: “A technikai elem alkalmazása!”
    2. A rosszul értelmezett taktika alapfogalomra megalkotja második vezető mantráját: “Technika – taktika a labdarúgásban komplexen kezelve!” 

3. ábra: Az edzőképzés első vezető mantrája: “A technikai elem alkalmazása!”

4. ábra: Az edzőképzés második vezető mantrája: “Technika – taktika a labdarúgásban komplexen kezelve!” 

Ide kapcsolódik egy személyes történtem Fórián Zsolt Edzőképző Igazgatóval, amikor megkérdeztem, hogy miért nem ad ki könyvet, amikor már 2015-ben beharangozta egy írás kiadását.

A válasza az volt, hogy még nem állt össze logikailag az anyaga. Ami korrekt válasz volt a nem kiadás indoklására.

Azonban egy önmaga által is rendezetlen gondolkodásúnak titulált igazgató kezébe adni a magyar edzőképzést, enyhén szólva is a vicc kategóriája.

Mert a gondolati káosz, a zavarodottság süt az Edzőképző minden anyagából, ami félrenavigálja a jövő edzőit. Ti. a jövő edzői így nem fognak kapni egy átfogó képet, hogy hogyan is kellene gondolkozni a futballról. 

Mert a hallgatók sem hülyék.

A logikai bukfenceket, az ellentmondásokat, a zavart gondolkodást ők is észreveszik. Legfeljebb a vizsga előtt nem teszik szóvá, nehogy retorzió érje őket.

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
A magyar UEFA edzőképzés játékelméleti problémái 2.
Close