A játékgyorsaság dilemmái

Problémafelvetés:

  • Hogyan emeljük a játékgyorsaság sebességét? Ez egy központi kérdés, ami foglalkoztatja az edzőket, a labdarúgásban dolgozó szakembereket.
  • Egy másik fontos kérdés, szükség van e gyors végrehajtásra a játékhelyzet megoldás során? Az edzők 99%-a kapásból azt válaszolná, hogy IGEN.

Vajon igazuk van e ebben a kérdésben?

Minden edző azt szeretné, hogyha gyorsan és pontosan játszana a csapata. A mai modern futball és az edzésfelfogás megköveteli az edzőktől azt, hogy arra tanítsa, képezze játékosait, hogy gyorsan cselekedjenek.

Felmerül kérdésként, hogy a gyorsaság és a pontosság megvalósítható – e egyszerre?

A törekvés megvan a játékgyorsaság elsajátítása tekintetében, de látva a mai magyar futballszínvonalat egy kicsit döcögősen megy a dolog. A futballfelfogás egyik sarkalatos eleme az, hogy mindent alárendelnek a gyorsaságnak, ami abban nyilvánul meg, hogy gyorsan akarnak labdát kihozni, gyorsan akarnak támadást vezetni, gyorsan akarnak labdát visszaszerezni. Addig a pontig viszont már nem jutnak el az edzők, hogy minden játékhelyzet megoldásnak, játékfeladatnak, mozgásfeladatnak van egy optimális ritmusban végrehajtott sebessége.

Ha ettől az optimális sebességtől eltérnek a játékosok, nagy valószínűség szerint hibás megoldás születik. Ennek ellenére a gyorsaság átszövi az edzésgyakorlatokat, edzésjátékokat, mindezt nyomás alatt végrehajtva. A játékhelyzet megoldás viszont az együttműködés, az összműködés és az összjáték mind, mind a tudatosságról szól. A tudatos cselekedet elsősorban agyi funkcióhoz kötött, így a kognitív képesség fejlesztése jelentheti a játékgyorsaság fejlesztésének megoldását. Az egyéni mozgásvégrehajtás sebessége is azzal van összefüggésben, hogy a társak hogyan helyezkednek, hogyan elemzik az adott helyzetet és nyújtanak – e olyan alternatívát, ami elősegíti az optimális végrehajtást. Magasabb agyi funkcióhoz kötött mozgáscselekvésre viszont azok a játékosok képesek, akiknek a technikai készsége igen magas. A technikai készség szintje, az alapja a játékhelyzet megoldás gyorsaságának, valamint a tudatos összműködés teremti meg annak a feltételét, hogy a hasonló mozgásmintákban gyorsabban hozzanak döntéseket, következésképpen a játékgyorsaság is magasabb lesz.

A kollektív játékgyorsaság feltétele

  • a magas technikai készség,
  • a tanult mozgásminták gyors előhívása,
  • a játékmegoldások elvi megközelítésének egységessége,
  • játékmegoldásokban jártasság,
  • összműködés.

Bármelyik hiányzik a felsorolásból, nem lesz gyors a játék, a játékhelyzet megoldás. Az optimális sebességgel végrehajtott megoldások nagyobb százalékban lesznek eredményesek, mint a gyorsan, rossz ritmusban végrehajtott mozgások.

Mit kell tenni, és milyen folyamat során lehet elsajátítani azt, hogy kívánt mértékben javuljon az optimális megoldás eredményessége?

A végeredmény, vagyis a választott megoldás eredményessége visszajelzés arról, hogy milyen szinten oldották meg a játékosok a játékhelyzetet. Lassan, kapkodva vagy optimális sebességgel. A fokozatosság, egymásra épültség didaktikai elvek mindenképpen meghatározó elemei az oktatásnak. Ezeket figyelmen kívül hagyni nagy hiba bármilyen korosztályról is van szó. Magas technikai készségre kell építeni, amit nem szerencsés a tanulás elején nyomás alatt, gyors reagálásra kényszerítve fejleszteni, mert a játékmegoldás elveszíti azt a ritmusát, harmóniáját, amit a mozgásvégrehajtás adott esetben megkövetel.

Különbséget kell tenni játékhelyzet és játékhelyzet megoldás között.

Mit értünk játékhelyzet alatt?

A játék pillanatnyi állapota a pálya adott területén a labdás játékos a védők és a támadók aktuális helyezkedése. Tehát egy megoldandó problémát jelent, ami például lehet védővonal áttörés. Maga a játékhelyzet megoldás az a folyamat, aminek célja van, van kiinduló helyzete és befejezése. A játékhelyzet megoldás folyamata magában foglalja a labdás játékos és a labda nélküli játékos (játékosok) helyezkedő mozgását a védők helyezkedésének figyelembevételével. A mozgásvégrehajtás szerkezeti összetevői, úgy, mint, tér, idő, dinamika az adott játékhelyzetben meghatározzák az optimális végrehajtás sebességét. A túl korán és túl későn indított mozgás, mozgásfeladatok miatt az összhang sérülhet, következésképen eredménytelen lesz a játékhelyzet megoldása.

Nézzünk egy konkrét példát.

  • Elemezzünk elvi síkon egy 3-2 elleni játékhelyzetet!

Ez a játékhelyzet előfordulhat a pálya különböző területein más-más pozíciót betöltő játékosok között. A két védő jelenthet egy vagy két védővonalat. Az egy vagy két védővonal viszont meghatározhatja a megoldási alternatívákat. Ahhoz, hogy ez rutinszerű legyen, foglalkozni kell vele, végig kell skálázni a lehetőségeket. Miután rögzültek a mozgások, lehet a megoldás sebességét növelni, ezt követően nyomásgyakorlás alatt újra ismételni a mozgásfeladatokat. Ez egy folyamat, ami lehet egy hét, egy hónap, akár több hónap is a sztereotip szint megszerzése érdekében. A tudáselsajátítás időhöz kötött.

Miért szükséges a játékhelyzetekkel akár külön is foglalkozni?

A játékfeladatok (Pl.: támadásépítés) vagyis, a támadás játékfázis összetevői a játékhelyzetek sorozatos megoldásain keresztül épülnek fel. Ha rossz a játékhelyzet megoldás, rossz lesz a játékfeladat megoldás folyamata is.

Összegzésképpen elmondható, hogy minden játékfeladatmegoldásnak, így az azt felépítő játékhelyzet megoldások sorozatának is van optimális sebessége. A tudatosság elősegíti a mozgások kezdeményezését, ennek eredményeképpen gyorsabb végrehajtás válik lehetővé. Az egésznek az alapja a magas technikai készség szintje. Lehet a világ legjobb edzésgyakorlata, lehet a világ legjobb edzésjátéka, ha a tudatosság, a ritmus, az összehangoltság legkisebb jele sem tapasztalható benne, csak a kondíció fejlesztésére alkalmas.

Írta: bary

 

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Arccal a magyar tradíció felé. Sisa interjú
Close