Elmélkedések az edzőképzésről

Az alábbi cikk összehasonlító értékelés módszerével készült.

Bemutatja, hogy hogyan működik a polgári életben az oktatás és ezzel szemben hogyan működik a labdarúgó edzőképzés.

Előzetesen leszögezhetjük, hogy a magyar foci már abban az esetben előre tudna lépni, ha a polgári életben alkalmazott gondolkodást és a polgári életben kialakult oktatási rendet magáévá tudná tenni.

Az oktatás hossza és mélysége

A polgári életben 8 év az általános iskola, 4 év a középiskola, 3 év a felsőfokú alapképzés, 2 év a mesterképzés.

A labdarúgó edzőképzésen pont fordítva van. A legalacsonyabb óraszám a C szintű képzés és a legmagasabb óraszám a PRO képzés. A B szintű képzés több, mint a C szint, de kevesebb, mint az A szint. Az A szint, meg kevesebb, mint a PRO szint.

Tanulság:

A kevés óraszám miatt, “alig felkészített edzők” oktatják a kezdő korosztályt.

Az oktatás órarendje

Az általános iskolában van olyan óra, hogy olvasás, írás, nyelvtan, fogalmazás, szövegértelmezés, művészettörténet (stílusismeret), kötelező olvasmány.

Az edzőképzésen csak a labdarúgás betűit oktatják, a labdarúgás szavait nem. Ebből következően nincs olyan óra, hogy játékolvasás, játékírás, játékfogalmazás, játékértelmezés és nincs stílusismeret, stílusoktatás, stílusfogalmazás stílusedzőképzés sem.

Az edzőképzésen kötelező olvasmány sincs, így az edzők nem ismerik a magyar futballteoretikusokat sem. Képzeljünk el olyan fizika oktatást, ahol nem találkozunk Newton, Teller, Galvani stb. neveivel.

Vagy képzeljünk el olyan magyar tanárt, aki nem ismeri a magyar és a külföldi irodalom íróit. Márpedig az edzőképzésben olyan oktatóink vannak, akik nemhogy a külföldi, de a magyar szakirodalomakkal sincsenek tisztában. Nemhogy nem olvasták, hanem még a címeiket sem ismerik.

Pedig kb. 40 könyvről beszélünk a magyar futball elmúlt 120 évéből.

Alapozó tantárgyak a felsőoktatásban

A felsőoktatás az alábbi logika szerint működik pl. a Műegyetemen. Van a matematika mint alapozó tantárgy és utána minden tárgyat a matematika nyelvére, a számokra modelleznek. (mechanika, statika stb.)

Más egyetemeken alapozó tárgy pl. a rendszerelmélet, mint metaelmélet és minden további részterületet erre modelleznek. Hiszen minden folyamat – függetlenül, hogy az politikai, pénzügyi, technológiai, informatikai stb. – ugyanolyan törvényszerűség alapján működik.

Azonban a sport és ezen belül a labdarúgás nem akar hallani a rendszerelméletről, mint alapozó tárgyról.

Az oktatási anyag egymásra épülése

Ahogy a világ fejlődik, úgy épül be az új tudás a meglévő tudásba a polgári életben.

Nem úgy az edzőképzésnél. A 23 éve működő edzőképzésünket immáron nyolcadszor írják át úgy, hogy az egyes oktatási időszakok filozófiai értelemben is ellentmondanak egymásnak. Vagyis a ma igazsága a holnap tévedése lett.

Amíg a polgári életben megvan a kontinuitás, addig ez a futballra nem mondható el.

A tankönyvekről

Amíg a polgári életben vannak tankönyvek, addig a labdarúgó edzőképzésben nincsenek. Ami végül is érthető. Hiszen ha folyamatosan átírják az oktatási anyagot, akkor minek kiadni bármit is, hiszen annak érvényessége korlátozott időtartamú.

A futballbiblia

A biblia a hívőknek alapolvasmány. Eligazít az életben, eligazít a válságban, eligazít a boldogságban.

Labdarúgásban az 1970-es években jelent meg Az Angol Labdarúgó Szövetség oktatási edzésútmutatója című könyv. Amely kiadványt akár futballbibliaként is lehetne használni, hiszen a futball alapvetései kerültek leírásra benne, amely alapvetések a mai napig nem változtak. Értsd: ha és amennyiben ezt a 70-es években megjelent alapművet alkalmaznák labdarúgásunkban, már előrébb járnánk futballértés, futballismeret területén.

Tanítás a polgári életben

  • Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.
  • Nyelvében él a nemzet.
  • A stílus maga az ember.

És a labdarúgásban melyik tétel az igaz?

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Amikor vak vezet világtalant?
Close