Iskolázott futball és Mennyire komplex a komplex?

Írta: byra

Jelen beírásunk két cikkből áll:

 1. Iskolázott futball és
 2. Mennyire komplex a komplex?

Iskolázott futball

Rákerestem az interneten, hogy a fogalommal kapcsolatban találok-e valami kézzelfoghatót. Csapatra vonatkozóan nem találtam semmit, pedig anno használatos volt a futball nyelvezetében.

Személyre volt találat, de elég szegényes tartalommal.

 • Olyan személy, aki valamilyen oktatásban, kiképzésben részesült, pl. iskolázott labdarúgó
 • Szakszerű kiképzéssel begyakorolt
 • Általában tanult, művelt

A régi szép időkben, amikor még a labda nem volt gömbölyű, amikor még a pressing és a visszatámadás gyerekcipőben járt, amikor még a build up még pelenkát hordott, a legnagyobb elismerés az volt, ha egy csapatra ráragasztották azt a bélyeget, hogy iskolázott futballt játszik. A mai modern futball valahogy levetette magáról ezt a „terhet”, hogy más vegye át a helyét, de erről később.

Nagy elismerés volt, ami azt is jelentette egyben, hogy tanult focit játszott, tanították játszani a csapatokat. Futballra tanították és nem taktikára, mint ahogy ezt teszik ma már nyolcéves kortól. Az iskolázott futball még azt is jelentette, hogy kevesebb volt az ad hoc, spontán megoldás, több volt a tudatos elem a játékban.

Egy klasszikus példa a Verebes-féle mögékerülés. Amikor ezt a megoldást alkalmazták a csapatai szélen a védővonal átjátszására, átvették Battonyától Nemesmedvesig, a magyar pályákon minden csapat ezt másolta. Ma már kevésszer fordul elő mérkőzéseken, de edzéseken vissza-visszatérő eleme az edzésgyakorlatoknak, gyakorolják, de nem nagyon alkalmazzák. Az iskolázott futball azt is jelentette, hogy nem rúgták fenékbe a labdát, minden helyzetben törekedtek a jó megoldásra. Az iskolázott futball azt is jelentette, hogy volt stílusa a csapatoknak, vagyis tudatosan alkalmazták a stílusjegyeket, stíluselemeket.

Ma mit jelent az iskolázott futball?

A modern futballgondolkodók a kreativitást, a kreatív futballra való törekvést tűzték zászlójukra. A kérdés csak az, hogy kell-e tanítani, lehet-e oktatni a kreatív futballt, vagy csak a játékosok képességeire hagyatkozva várják az edzők a kreatív megoldásokat?

Egy lehetséges válasz a kérdésre Flemming Pedersen szerint:

„…előnyt jelent, ha korlátozzuk a játékosokat. Letisztult rendszerre van szükségünk, struktúra nélkül ugyanis nagyon nehéz kreativitást fejleszteni.” (Flemming Pedersen)

 Ezek szerint a kreatív futballhoz edzői beavatkozás szükséges, vagyis a futball kreativitása a játék tudatosságában és egyszerűségében rejlik, ami edzőfüggő eleme a játéknak.

Guardiola szerint: A rend az, amely táplálja a spontaneitást.

 Különbséget kell tenni kreatív játékos és kreatív játék között.

Az elsőhöz nem kell társ, a másodikhoz nagyon is kell társ. Az elsőhöz nem kell az edzőnek hozzátenni semmit, a másodikhoz nagyon is hozzá kell tenni az edzőnek minden tudását, ha van ilyen. A kreativitásra születni kell, a kreatív játék mellett viszont ott kell bábáskodni az edzőnek. (bary)

 Látunk-e tudatos elemeket a magyar pályákon?

Sajnálattal kell mondanom, hogy egyre kevesebbet, ugyanis a futball afelé halad, hogy nem a játékhelyzet – teremtő képesség fejlesztése történik edzéseken, hanem a futballoktató a játékhelyzet megoldó képességben bízik, ami elsősorban a felismerésen és a tapasztalaton múlik.

Néhányat megemlítve a teljesség igénye nélkül:

 • helycserék – kis helycserék, széles helycserék
 • váltások – mélységi váltás-párhuzamos helyezkedés
 • kényszerítő a védővonalban
 • hármas kombináció a szélső sávban
 • hármas kombináció a középső sávban
 • rombuszjáték
 • háromszögező játék
 • négyszögező játék.

Ezek egyben tudatos elemek, egyben összműködési elemek, egyben stílust reprezentáló elemek, motívumok, és ha felismerhetők akkor akár iskolázottnak is tekinthetjük a játékot. Az iskolázott futball legfelismerhetőbb jegyei a letisztultság és a tudatosság. Tudatosság a csapatrészeken belül, tudatosság a csapatrészek között, tudatosság az egész csapat játékára vonatkozóan, tudatosság a játék összes elemében, tudatosság a technika alkalmazásában.

Volt olyan is a „futball – középkorban”, hogy a technikát iskoláztuk, ma viszont ezt nem lehet csinálni, mert

 • izolált, mert
 • nincs benne döntés, mert
 • nincs benne nyomás, mert
 • nem kognitív.

Ha ezek nincsenek benne, hát nem is tanulja meg a magas szintű technikát, pedig Csányi Úr is megmondta, hogy több egyéni képzésre lenne szükség.

Iskolázott futballt csak iskolázott technikával rendelkező játékosokkal lehet játszani. Nyomás alatt soha nem fog iskolázott technikát elsajátítani az alulképzett futballpalánta, legfeljebb a kapkodást fejlesztik művészi szintre, vagy az időegységre eső hibák számát növeljük meg (by Kelemen A.).

Mennyire komplex a komplex?

Mielőtt egy nagyon fontos edzéselméleti kérdés terítékre kerül, járjuk körbe a fogalmat, majd vetítsük a futballra. Ez a fogalom a komplexitás.

Komplex-e a komplex?

 • komplex szó jelentése:
  • több elemből álló,
  • bonyolult módon összetett,
  • sokrétű,
  • szövevényes.
 • általában valaminek az összetettségét, bonyolultságát jelölve vele
  Forrás: https://lexiq.hu

A futballban a komplexitás azt jelenti, hogy

 • nincs külön technika, nincs külön taktika és nincs külön kondíció, vagyis minden részét együtt, összetetten kell kezelni.

A másik nézőpont szerint a csapatjátékra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy

 • a támadást, a védekezést az átmeneteket együtt kell az edzésgyakorlatokban, edzésjátékokban megjeleníteni. Ez igaz, ezzel egyetértek, azzal viszont nem, hogyha mindez a komplexitás az oktatásra is vonatkozik. Ami ez esetben azt jelenti, hogy mindent nyomás alatt kell megtanítani a futballban a gyerekeknek.

Az evolúciónak köszönhetően az ember mozgása születése után nagyon sok részmozgásokon keresztül alakul ki, a mozgása még nem komplex, nincsenek összehangolva az egyes testrészek. Akinek született már gyereke tudja, hogy miről beszélek.

„Azok szerint, akik ezt a gondolkodást képviselik úgy vélik, hogy nem ördögtől való elvárás, hogy egy-két hónapos korban leszaladjon a baba a közeli boltba kenyérért.”

Mit kell már tudnia, hogy ezt a komplex feladatot meg tudja oldani?

 • kezét, lábát összehangoltan működtetni
 • lépcsőn járni
 • egyensúlyozni
 • beszélni
 • közlekedni
 • ismerni a bolt helyét
 • ismerni az útvonalat
 • beállni a sorba, kivárni míg sorra kerül
 • ismerni a vásárlás szabályait.

Ha ezeket nem tudja, külön-külön, meg kell tanulnia, hogy végül komplex folyamattá álljon össze. Ez viszont segítség nélkül elképzelhetetlen, az ismert slágerszöveg a megmondhatója: „Egyedül nem megy!”

Először el kell jutni az ajtóig, meg kell ismerni a környezetet, egyszer vagy többször el kell közösen menni a boltig, be kell menni a boltba, meg kell ismerni a vásárlás technikáját (boltos játék), folyamatát.

A futball is hasonlóképpen éri el komplexitását, vagyis részmozdulatok, részmozgások, alkotóelemek egymásra épülésén keresztül válik komplexé az idő és a gyakorlás előrehaladtával. Jártasság szintre emelés a kulcskérdés. Jártasságra szert tenni egy folyamat végeredménye. A futballt egyének játszák, akiknek a képességeik, készségeik teszik lehetővé, hogy egy rendszer elemeként a rendszer törvényei, szabályi szerint összehangoltan működjön. Akik nem ezt a gondolkodást képviselik meg vannak győződve, hogyha beillesztenek egy elemet a rendszerbe, már működik is.

„Tévedni emberi dolog… beismerni isteni!”

Mivel nem istenek dolgoznak a futballban, soha nem fogják beismerni, hogy tévednek, következésképpen téves nézeteket vallva hátráltatják a futball fejlődését.

A futball valóban komplex, de amíg eljut a játékos arra szintre, hogy komplexen gondolkozzon, komplexen kezelje, több lépcsőfokon keresztül, el kell juttatni oda. A futball „evolúciója” is megköveteli a folyamatban gondolkodást, az egymásra épültséget és a fokozatosságot.

Vagyis:

 • koordináció
 • változó körülmény
 • megértés kommunikáció útján
 • készségek elsajátítása
 • összműködés készségszintre fejlesztése
 • cél tudatosítása
 • tudatos mozgások esajátítása
 • ritmus, időzítés elsajátítása
 • alkalmazás változó körülmények között (teljesítőképes tudás)

A felsorolt tényezők komplex kezelése fontos, azonban az oktatási folyamat figyelmen kívül hagyása zavart okozhat, lassíthatja vagy hátráltathatja az elsajátítást. Játékban, nyomás alatt sok tényező elsikkad. Ha nem emelünk ki fontos elemeket, amiket külön is gyakoroltatunk hiányos tudás lesz az eredménye, következésképpen közepes vagy gyenge szintű játékosok lesznek a rendszer termékei.

Az eredeti felvetés szerint a komplexitás azt jelenti, hogy a futball bonyolult, összetett, azonban az oktatási folyamat felépítésével válik egyszerűbbé, érthetőbbé.  Az alkotóelemekkel külön is foglalkozni kell, ez azonban nem azt jelenti, hogy az edző analizáló gondolkodással tekint a futballra, ugyanis vannak területek, amelyek kiemelt tényezői a futballoktatásnak. Fontos az egymásra épültség, fontos, hogy

 • mi miután következik?
 • mi minek az eszköze?
 • mi minek az alapja?

A minőség szót kiemelve, közelítsük meg a témát.

Vajon nyomás alatt elsajátíthatók-e a tudatos mozgások, a minőségi összjáték technikák, minőségi összműködés?

A felvetésből bizonyára sejthető, hogy ezek az elemek sérülést szenvednek, vagyis minőségről egyáltalán nem beszélhetünk. Képzeljük el azt, amikor az edzésjátékban állandó feladat a pressing, a párharc, képesek-e játékhelyzeteket minőségi szinten megoldani. A játékfeladat végrehajtása felülírja a játékhelyzet megoldást, a minőségi együttműködést, ebből nem lesz minőségi játékos, tudatos, minőségi futball.

De mi okozza a problémát?

A problémát legfőképpen az okozza, hogy a nézőpontot (a futball komplex kezelése), a gondolkodást összekeverik az oktatással. A nézőpont egyben kiindulási pont, az oktatás viszont folyamat, aminek vannak elvei, didaktikai lépései, annak betartása segíti a magas szintű elsajátítást.

Az oktatás nem nélkülözheti az analizáló gondolkodást, ugyanis a részek kiemelése, fejlesztése majd visszaillesztése a rendszerbe alapja a minőségi munkának.

Ma hogyan oktatnak a „mindent játékban nyomás alatt” elv szerint?

Az edzők gyakorlatokban gondolkodnak amiben játékfeladatot oldanak meg, de nem játékhelyzeteken keresztül, következésképpen kimarad egy nagyon fontos lépcsőfoka az oktatásnak. Az oktatás az ő olvasatukban egyenlő a hibajavítással, a kérdéseken keresztül történő bevéséssel. Ebben viszont nincs meg az az ismétlésszám, hogy a minőségfejlesztés elérje azt a szintet, amit a modern futball megkövetel.

Flemming Pedersen dán FC Nordsjælland akadémia sportigazgatójának gondolatai mindenképpen megszívlelendők, érdemes elgondolkodni rajta.

Ha bármilyen területen fejlődni akarsz, megfelelő mennyiségű ismétlésre van szükség. Ez a nehézség, ha úgy gyakorolsz, hogy minden pillanatban húsz különböző opció közül kell választanod. Ilyen esetben könnyen lehet, hogy egy óra elteltével az egyik lehetőséget csak kétszer választottad. Így nem válsz semmiben igazán jóvá, mert nem volt meg a kellő ismétlésszám. Egy órát gyakoroltál, de tulajdonképpen csak az időd pazaroltad.” (Flemming Pedersen)

Az ő gondolkodásuk kiindulópontja a döntésgyorsaság, döntésképesség, gyors gondolkodás, reagálásgyorsaság fejlesztése a módszer segítségével. Ezzel csak azt érik el, hogy a megoldások lesznek pontatlanok, iskolázatlanok. Az iskolázott játékhelyzet megoldásokat kell felgyorsítani, ami ne legyen 2-3-nál több, így nemcsak a döntés, de a cselekvés gyorsasága is javulni fog.

„Leegyszerűsítjük a játékot, nem gyakoroltatunk velük mindenféle helyzetet, csupán az általunk kiválasztott legfontosabb szituációkat. Futballozni annyit tesz, mint folyamatosan döntéseket hozni. Minél több lehetőséged van egy adott helyzetben, annál tovább tart a döntéshozatal. Ezért csökkentjük a lehetőségek számát, így gyorsabb és jobb döntéseket hozhatnak.” (Flemming Pedersen)

A komplexitás ne csak lózung legyen, kiindulópontnak mindenképpen jó, de az oktatás felépítése szükségessé teszi az alkotó elemekkel történő külön foglakozást is, iskolázott futballt kell megalkotni. Az iskolázott futball ismérve a céltudatos mozgások készségszinten történő alkalmazása, amit nem lehet csak komplex módon elsajátítani.

 

 

 

 

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Területhasználat módszere, avagy négyzetből négyzetbe
Close