Kreativitás a kognitív képesség bűvöletében

Írta: bary

Ki legyen kreatív? Edző vagy a játékos? Fontos kérdések.

Az edző kreativitása átvihető-e a futballba, megjelenik-e a játékosok kreativitásában?

Azt mondják, hogy ha az edző nem kreatív, kreatív játékost sem tud nevelni.

Nézzük meg, hogy van-e igazságtartalma ennek a bölcsességnek.

Ma már olyan segédeszközállomány áll az edzők rendelkezésére, ami néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Ezek az eszközök segítenek-e abban, hogy mégjobb, még felkészültebb játékosok kerüljenek be a profi rendszerbe, vagy továbbra sem képesek az edzőtársadalom minőségi játékosokat kinevelni?

A ma használatos edzésmódszerek (tudomásom szerint még nem publikálta senki, csak úgy spontán terjedt el az edzők között) olyan eszközparkot igényelnek, amit kisebb klubok nem biztos, hogy be tudnak szerezni. Tapasztalatom az, hogy az edzők igyekeznek minél változatosabban, kreatívabban felhasználni ezeket az eszközöket munkájuk során (amely klubok rendelkezek ilyen eszközparkkal).

Hihetetlen kreatív módon állítják össze a pályákat az edzésgyakorlatokhoz, edzésjátékokhoz, mégis valami nem stimmel. Talán a módszer nem passzol az eszközökhöz vagy az eszközök használata bonyolítja meg az elsajátítást.

Hozzáteszem, a ma használatos módszerek annyi szabadságot sem adnak a játékosoknak, mint amennyit egy sorozatgyilkos kap. Mindent megkötnek pozíciót, labdaérintést, irányt, területet, színek sorrendjét, edzői döntés alapján színválasztást, felvillanó lámpák keresését, világítós póló használatát.

Mindezek után mondja meg valaki hogyan lesz ezáltal kreatív a játékos, hogyan fog fejlődni a kognitív képessége?

Ezen túl bábuk, gátak, pionok, karók, bóják, kiskapuk, karikák, koordinációs létra, számozott tappancsok, szivacslabdák, gumilabdák, teniszlabdák jelentik a teljes kollekciót.

Egy biztos, az edzőnek kell a legkreatívabbnak lenni ahhoz, hogy mindezeket az eszközöket felhasználja edzéseken. Az edzők töretlenül hisznek abban, hogy a kognitív képesség (funkciók), a kreativitás a módszer végterméke.

Érdemes ezen a ponton egy kicsit foglalkozni a kognitív képességgel, hogy a módszer lényegét megértsük és azt is, hogy valóban van-e fejlesztő hatása a kognitív képességre nézve?

A kognitív képességről röviden néhány gondolat, ami segít abban, hogy a labdarúgásban hogyan kell értelmezni.

Kognitív képességek /http://www.jgypk.hu/

Két nagy csoportja van.

Közvetlen megismerő folyamatok

 • Érzékelés: a külvilág ingereinek felfogása
 • Észlelés: az érzékszervekre ható ingerek értelmezése 
 • Figyelem: fontos ingerek kiemelése a többi inger közül, illetve elkülönítése

A közvetett megismerő folyamatok 

 • Emlékezés: az emlékezés által korábbi észleleteink felidézése
 • Képzelet: a valóság ismert elemei alapján új képek alkotása
 • Gondolkodás: legmagasabb rendű mentális folyamat a valóság összefüggéseinek megértését, új ismeretek szerzését és problémák megoldását teszi lehetővé

Fordítsuk le futballnyelvre!

 • Felfogás = megértés
 • Értelmezés = elemzés
 • Kiemelés, elkülönítés = lényeglátás
 • Felidézés = megoldási minták
 • Új képek alkotása = előzetes ismeret, kombinatív készség
 • Összefüggések megértése = játékolvasás
 • Problémamegoldás = játékkészség, játékhelyzet megoldás

Mindezek a játékosok DÖNTÉSEIBEN realizálódnak.

Ezek alapján, fogalmazzuk meg, hogy a kognitív képesség mit jelent a futballban!?

Hozzáteszem, hogy nincs tudomásom arról, hogy valaki megfogalmazta volna a futballra vonatkozóan a kognitív képesség definícióját.

Az a képesség, ami a külvilág ingereinek felfogása, értelmezése (elemzés), megoldási minták felidézése (tapasztalat) által, az összefüggések megértésével (játékolvasás) futballproblémák megoldását teszi lehetővé változó körülmények között.

Amivel találkozik mérkőzésen a pálya adott helyén, a játékosok viszonyrendszerében, azt nevezzük futballproblémának (például játékhelyzet). A játékolvasás abban segít, hogy a futballproblémát elemezve jó döntést hozva jó megoldás szülessen. Tehát, fontos szerepe van ebben a DÖNTÉSNEK, amit a játékosnak kell meghoznia.

De hol van a játékos önálló döntése?

Mikor kap olyan szabadságot, amikor ő észlel (helyzetfelismerés), ő elemez és ő dönt adott szituációban?

A mai játékosok úgy nőnek fel, hogy csak közvetett módon oldanak meg játékhelyzeteket.

Másképp fogalmazva külső kontrollos játékosok lesznek a módszer termékei.

Minden bizonnyal úgy gondolkodhatnak az edzők, hogy az általuk kontrollált játékmegoldások gyorsítják fel a játékosok érését, a kognitív képességek fejlődését. Labdajátékokban a kognitív képesség egyenlő a játékolvasás képességgel. A játékolvasás képessége ezzel a módszerrel nem fejleszthető, következésképen a kognitív képesség sem fejlődik, ugyanis az edző döntése miatt nincs benne megértés, elemzés, saját döntés.

Mit értünk játékolvasás képességen?

Ferenczi Attila a Labdarúgás alapfogalmai 1 részben a következő definíciót használja a játékolvasás képesség szakkifejezésre.

„A játék olvasása olyan képesség, amely lehetővé teszi annak megértését, hogy mi történik a pályán és ennek következtében, milyen további fejlemény várható, mi lesz a beavatkozás eredménye.”

Általam bemutatott módszer kiiktatja a megértést, minek következtében a játékosnak nem kell gondolkodnia a megoldáson csak az edző utasításait végrehajtania. Vagyis irányt, színt, számot, kaput nem saját döntés alapján választ.

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez.

Ki legyen kreatív? Edző vagy a játékos?

A ma használatos eszközpark mindenesetre jó hatással van az edzők kreativitására, ötletes pályák, gyakorlatok születnek ezáltal, de ott van a legfontosabb tény, hogy ez a módszer nincs hatással a játékosok kognitív képességének fejlődésére.

Mint tudjuk, a gondolkodást a legnehezebb megváltoztatni, ezért a téves szemléletet szinte lehetetlen vállalkozás befolyásolni, de ki mondja meg, hogy ez az irány nem jó, ki veszi a bátorságot, hogy vállalja a szélhalomharcot?

Nem vagyok Don Quijote de úgy látszik, hogy most magamra vállaltam ezt a nem éppen hálás feladatot.

Ajánlott irodalom:

Részletek: https://www.futballszakkonyv.hu/programozott-dontes-a-labdarugasban/

 

 

 

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
“Nesze neked kezdeményező futball!”
Close