Színjáték a magyar futballban 1.

A következő időszakban minden a futballért tenni akaró emberrel szeretnék együtt dolgozni, a futballközösség minden tudására szükség van. – mondta belépő – 2020. május 8.-i – nyilatkozatában Barczi Róbert Sportigazgató. Ugyanezen nyilatkozatában a szemléletváltás fontosságát is kihangsúlyozta. Az alábbi történetemen keresztül szeretném láttatni, hogy mindezen gondolatok, hogyan működnek a valóságban.

Mint köztudott Magyarország alig rendelkezik labdarúgó szakanyagokkal.

Külföldön pl. az egyik kereskedőnél csak 67 db könyvet kínálnak eladásra a futball területéről.

Hazánkban eddig kb. 38 db szakkönyv jelent meg 1900 óta, ami játékelméleti kérdésekkel foglalkozik . Ebből 10 kiadvány az, ami átfogó futballgondolkodással rendelkezik, máshogy fogalmazva, alapmű.

Szerény személyem eddig 20 szakkönyvet publikált a fentieken kívül, melyek szintén alapművek, hiszen egyetemes, teljes körű futballgondolkodást adnak az olvasónak.

Értsd: a kötelező olvasmányú labdarúgó szakirodalmak 2/3-t publikáltam eddig.

Természetesen minden egyes könyv kiadásánál kísérletet teszek az MLSZ-nél, hogy támogassa tudásmegosztó törekvésemet, hiszen a futballközösség minden tudására szükség van, az MLSZ Sportigazgató szerint.

Megkereséseimre a legritkábban reagálnak, miközben a nyilvánosság felé folyamatosan az összefogásról, a tudás fontosságáról papolnak (lásd Barczi nyilatkozat), miközben a valóság az, hogy a labdarúgás minisztériuma az MLSZ, eddig 0, azaz nulla forinttal támogatta szakírói munkámat. 

Tette ezt úgy, hogy a valóságban helyettük dolgozom, mert nem az én feladatom lenne

  • szakanyagok gyártása,
  • játékelmélet fejlesztése és
  • kutatás, a futball területén belül.

Mert amíg az OTP cégnél természetes, hogy támogatják a kutatást, fejlesztést, innovációt, addig ez a futballban, ugyanazon cégvezető (Csányi Sándor) esetében természetellenes.

Mindezek ellenére, legutóbbi támogatói megkeresésemre váratlanul reagáltak.

Feltehetőleg a könyv címe miatt történt mindez (Kovács Ferenc edzésnaplója, avagy A magyar futballtradíció utolsó mohikánjának üzenete), hiszen akiről a mű szól, az szövetségi kapitány, ill. az Ad hoc Bizottság elnöke, valamint Szakmai Igazgató volt az MLSZ-nél. Úgy gondolták, hogy mégiscsak járna neki annyi, hogy tudása ne merüljön feledésbe.

A Sportigazgatóság konkrét, név nélkül írt válaszlevelében közölte velem, hogy lehet szó a támogatásról, ha és amennyiben mellékelem a könyv lényegi paramétereit, valamint 10 mintaoldalt. A kérést azonnal teljesítettem, majd jött az újabb visszajelzés, hogy abban az esetben tudja támogatni a projektet az MLSZ, amennyiben a kéziratot Gellei Imre lektorálhatja, és általa elfogadott módosítások hiánytalanul megjelennek a könyvben.

Ennek sem volt semmi akadálya részemről.

E-mailben felkerestem a lektort, elküldtem neki a kéziratot.

Gellei Úr tájékoztatott, hogy neki szívügye Kovács Ferenc személye és ennek megfelelően fog állni a projekthez.

A kiadvány gyakorlatilag hat mélyinterjút tartalmaz Kovács Ferenc futballgondolatairól és a gondolkodásmódját bemutató edzésblokkokat ismerteti.

Gellei Úr, a lektor, akinek szívügye Kovács Ferenc, következő levelében közölte, hogy az MLSZ Sportigazgatósága mégsem támogatja a kiadványt, mert más szempontrendszer alapján fogja feldolgozni Kovács Ferenc életművét.

Észrevételeim:

  1. Kovács Ferenc életművét nehéz lesz feldolgozni, mert rajtam kívül senki sem csinált vele mélyinterjút. Ami azt is jelenti egyben, hogy senkinek sem tűnt fel az MLSZ-en és a magyar labdarúgáson belül, hogy egy futballteoretikussal van dolguk. Az újságokban található riportok szakmai értelemben semmitmondóak, következésképp az erre alapozott művek szakmai tartalma kb. a nullával lesz egyenlő.
  2. Kovács Ferenc edzésblokkjai – tudomásom szerint – nálam vannak, így ezt forrásként felhasználni egy valamikori MLSZ kiadványban nem igazán tudják.
  3. Ha Gellei Úrnak, a lektornak, oly nagyon szívügye Kovács Ferenc, akkor miért nem ő írt róla futballteoretikusi munkájáról könyvet? Megtehette volna, hiszen a Puskás Akadémián közvetlen munkatársak voltak évekig. Feltehetőleg azért nem tette meg, mert fel sem fogta, fel sem ismerte azt a holisztikus futballgondolkodást, amit Feri bácsi képviselt.

Noha Gellei Úr, a lektor, akinek szívügye Kovács Ferenc, az MLSZ Sportigazgatóságára hivatkozik, hogy az nem támogatja Kovács Ferenc és rajta keresztül a magyar futballtradíció eszmerendszerét bemutató kiadvány megjelenését, a valóság az, hogy mindezen nemtámogatás az ő javaslatára született.

És ezen javaslatot elfogadta Barczi Úr, aki szerint mindenki tudására szükség van és elfogadta Fórián Zsolt (MLSZ Edzőképző Igazgató) is, aki fennen hirdeti, hogy edzőképzésünk a “magyar labdarúgás tradíciójára” épül. Arra a tradícióra, melynek eszmerendszerét bemutató könyv kiadását pont ő nem támogatja.

Lásd a magyar futballtradícióra való hivatkozást az alábbi képen, mely a világ legnagyobb blöffje.

Elhiteti a laikusokkal, hogy elődeink útján fogunk haladni, miközben nem.

De ez már egy másik tanulságos történet lesz.

Folyt. köv.

 

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Több lépéssel Európa mögött, avagy, miért hiányos a magyar fiatalok futballtudása?
Close