A komplex rendszerek és a labdarúgás 2.

Írta: Militár Iván

Forrás: A cikk gondolatmenetét Javier Mallo: Complex Football című könyvében elővezetett és összesített kutatásai indították el.

A Játék Elemzése

Paco Seiru.lo, kézilabda és futball BL-győztes szakember, a futballt a játékok játékának hívja. Nem titok, nincs két ugyanolyan játékhelyzet. Soha nem fog ugyanaz a szituáció előjönni, a játék egyszerűen kiszámíthatatlan. Jobban mondva, állandó változásban van. Ennek elfogadása hihetetlen nehéz feladat az edzőknek, hiszen ez egy teljes fordulat a megszokott gondolkodásmódhoz képest. Sokat hallani olyan megnyilatkozásokat, hogy a futball egyszerű játék és nem kell túlbonyolítani. Pedig az a helyzet valójában, hogy nagyon is komplex és nehezen leírható. Tizenegy játékos tizenegy játékos ellen, a tökéletes méretek között, egy labdával, és speciális szabályrendszerrel. A lehetőségek végtelenek, a játék szabályai átértelmezhetőek és az emberi agy tulajdonságait figyelembe véve a kreativitás lehetősége adott. Miközben az edzések összeállításánál a kiszámíthatatlan helyzeteket próbáljuk menedzselhetővé tenni, tudni kell, hogy ez sosem fog tökéletesen sikerülni. Ha ezt ténykérdésnek vesszük, akkor a játékosok felé más hozzáállásban kell közelíteni. Juanma Lillo, legendás futball filozófus és edző mondta: „Az intelligens ember abban mutatkozik meg, hogy képes együtt-élni a bizonytalanságaival. Nem abban, hogy bizonyosságokat állít fel annak érdekében, hogy elhiggyük: bizonytalanságok nem léteznek.”

A futballt a nagy egésznek kell tekinteni. A nagy egészen belül van a csapat és azon belül van a játékos, mind-mind komplex rendszerek. Ha a komplex rendszerek szemüvegén vizsgáljuk a játék folyamatát, csakis örökös körforgásban lévő totalitárius szemlélettel lehet értelmezni. „A játékfolyamat véges számú állapotra bontható”, mondja Ferenczi Attila. A játékfolyamat állapotaiban bekövetkező változások megváltoztatják az egész rendszerben addig beállt állapotot és új állapotot hoznak létre. Ezért nem a játékosra, hanem egy-egy játékos közötti interakcióra (mit von maga után egy erősen felpasszolt labda?) vagy a csapat összműködési kapcsolataira (milyen területeket foglaljon el a csapat, ha a jobb oldalon vezetünk támadást?) kell koncentrálni. Az értelmezés az akció helyett az interakcióra kell összpontosuljon. Ebből kifolyólag az edzések nyíltnak és diverznek kell lennie, stimulálva a játékost a minél jobb alkalmazkodásra a bezárkózó hibajavítás helyett. Hiszen a játék kiszámíthatatlan, az edzésnek is annak kell lennie a játékos szemszögéből.

A Káosz

Mivel a játék örök változásban van és a komplex rendszerek tulajdonsága az is, hogy képes alkalmazkodni, a játékosok döntési szabadsága (ne feledjük: az edzői filozófia és a játék adta szabályain belül) önrendelkezési és önszervező tulajdonságokat tud kifejleszteni. A játékos képes önmagát megszervezni, a szituációkra először reagálni (játékhelyzet megoldó képesség), majd a legmagasabb szintre jutva, azokat proaktív módon önmaga előteremteni (játékhelyzet teremtő képesség), ha a döntési szabadsága adott. A döntéseket úgy lehet fejleszteni, ha komplex rendszerekként tekintünk a játékosra. Engedjük hibázni, vezessük rá a helyes megoldásra, a környezet modifikálásával alakítsuk ki a megoldási javaslatot. Minden komplex rendszer velejárója, hogy ha nincs változás a környezetben, a rendszer megszilárdul. Futballban ez úgy nyilvánul meg, hogy a játékos, ha többször csinálja ugyanazt a gyakorlatsort, kevesebb energiát (fizikális és mentális) fog belefektetni a gyakorlat helyes elvégzésébe. Ezért a futball fejlesztéséhez a káoszhoz közeli állapotot kell megjelölni. A természettudomány a káosz peremén való létezésnek írja le ezt az állapotot. A káosz túl sok, a szilárd állapot túl kevés. A káoszhoz közeli állapotban a játékosok és a környezet közötti kölcsönhatás a legmagasabb szinten van. Amint ez a kölcsönhatás gyengül, az edző feladata, hogy a speciális káosz közeli állapotba vezesse vissza a folyamatot. Ha a 4v4+3-as gyakorlatban a védekező csapat csak nagyon ritkán képes visszaszerezni a labdát, az edző el kell gondolkozzon, hogy ez vajon jó-e a csapat fejlődése szempontjából. Természetesen jó, mert a játékosok egyre jobbak ebben a dinamikus labdatartásos játékban. Azonban érdekes, hogyan változik meg a játék képe, ha a (pillanatnyilag) védekező csapatnak bármelyik négy kiskapura gólt kell szereznie ahhoz, hogy kikerüljön a védekező szerepből? A környezet megváltozott. A labdabirtokló játékoson nagyobb a teher, hogy ne adják el a labdát a kiskapuk közvetlen közelében, illetve a védekező csapat is nagyobb intenzitással támad le a kapuk közelében. Káosz alakul ki azonnal, a játékosok már nem tartják meg a labdát, néha elég nekik, ha rápöccintik a védekező játékosra miközben 1 perccel előtte még bevállaltak egy cselt ugyanabban a szituációban. A káosz pár perc után a szilárdság felé mozog, majd kialakul a káosz közeli állapot és a játékosok ekkor fejlődnek. Amint az állapot megszilárdul, a gyakorlatnak véget kell vetni vagy új környezetváltozást eszközölni.

A Fizikálisan Éretlen Játékosokról

A komplex rendszerek teóriája a fizikálisan éretlen játékosok tekintetében is érdekes. Ismételve az előbbieket, a játékos maga is komplex rendszer, képes alkalmazkodni és az alkalmazkodási képesség magasabb minősége jelenti a kreativitást. Ki kell jelölni az ideálisnak elképzelt játékképet és a hozzátartozó mozaikokat (by Kovács Ferenc), illetve leírni a játékfolyamatot és a hozzátartozó állapotokat (by Ferenczi Attila). Amint ezek megvannak és a játékosnak meghagyjuk a döntési szabadságát, elméleti szinten minden fajta játékosnak lehet helye a csapatban. Ez egy demokratikus rendszer, a teljesítmény számít és nincs helye a diszkriminációnak. Engedni kell a játékosnak, hogy alkalmazkodjon. Engedni kell Iniestának, hogy megértse, az ő játékának úgy kell működnie, hogy az ellenfél ne érhessen hozzá. A komplex rendszerek velejárója, hogy bizonyos részecskék a rendszeren belül hierarchikus elrendeződésre képesek. A játékost folyamatosan különböző szituációkba kell belehelyezni, és hagyni a saját rendszerének a környezetével való kölcsönhatás kialakulását. Az edző megfigyelői szemszögből aztán tudja majd értékelni az alkalmazkodási képesség minőségét.
Azaz, Iniesta számára a labdavezetési képesség technikai szinten, a területek megértése és kihasználása taktikai szinten, az egyensúlyérzék pedig fizikai szinten vált kiemelkedő projektté a fejlődése szakaszában. Mert egy emberhátrányos szituációból ki lehet jönni erőből, de ésszel is. Böde kijöhet ahogy akar és Iniesta is egészen addig, ameddig hagyjuk neki, hogy kijöjjön belőle. Csak az számít, hogy működik-e vagy sem.

Applikáció

Végezetül hadd jegyezzem meg, hogy az emberek és a játékosok komplex rendszerként való értelmezése a jövőben csak még inkább elterjedt lesz és nem fordítva. A mai világ futballistáját érdekli a „miért” és nem a „mi”. A mai világ futballistája nem fog semmit csinálni teljes erőbedobással, csak azért, mert az edző azt mondta. Ebben a helyzetben az edzőnek választási lehetősége van: hajlandó az egójából visszavenni és a játékost tekinteni a fejlődési folyamat középpontjának vagy meghagyja magát a fejlődés meghatározó szereplőjének. Persze a helyes választ tudjuk, de ez sok mindennel jár.

A modern edző megérti a játékot. („Nemcsak érti, hanem megérti.” – Urbányi István)

A modern edzőnek van egy általa elképzelt játékkép a hozzátartozó mozaikokkal a fejében (by Kovács Ferenc). Ugyanígy, képes leírni a játékfolyamatot, állapotokkal illusztrálva (by Ferenczi Attila).

A modern edző képes a játékról összefüggően kommunikálni.

A modern edző hetekre, hónapokra előre képes tervezni. Ehhez kapcsolódóan képes rendezettnek lenni.

A modern edző a játékot komplex rendszerként értelmezi.

A modern edző a csapatokat önálló rendszerekként a nagy egész rendszeren belül értelmezi.

A modern edző a játékost komplex rendszernek tekinti.

A modern edző stábban dolgozik, hiszen a játék értelmezése és a fejlődési folyamat menedzselése hatalmas kihívás.

Vége

A főszerkesztő megjegyzése:

Örömmel tölt el, hogy a világ futballja is elindul a rendszerelvű gondolkodás irányába. Ajánlom e témában az alábbi magyar szakirodalmat. Megrendelhető: ferenczi.attila59@gmail.com

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Komplex rendszerek és a labdarúgás 1.
Close