Amikor a zavar fokozódik

Az MLSZ edzőképzése kredites továbbképzést tart Játék Alapú Kondicionálás címen. Mint minden szövetségi továbbképzésnek, így ennek is az alábbi követelményeknek kellene megfelelnie:

 1. egységes sportági értelmezésmód,
 2. egységes sportági gondolkodásmód,
 3. egységes alapfogalmi értelmezés.

Egy konferencián elhangzó előadássorozat tartalomjegyzéke megmutatja az előadó gondolkodását az adott sportágról. Megismerve ezen képzés tartalomjegyzékét, bizton állíthatjuk, hogy a cikkünk elején felírt követelményeknek, ez a konferencia – az előadó minden jószándéka ellenére -, nem fog megfelelni. 

Miért is nem?

Idézet az előadások tartalomjegyzékéből.

“A labdarúgó mérkőzés motorikus teljesítményének az elemzése. A technika, taktika és a kondicionális mutatók közötti kapcsolat.  A hazai és a nemzetközi élmezőny mérkőzés mutatói. A különböző játékrendszerek közötti fizikális differenciák.”

Vizsgálódásunkban attól a ténytől most tekintsünk el, hogy az előadó nem helyesen értelmezi a technika, a taktika, az erőnlét és a játékrendszer szakszavakat. Ezen megállapításunkat a nyitóelőadás tartalomjegyzéke mutatja.

Az idézett mondatból az alábbi téves következtetésre juthat a labdarúgó edző. 

A mérkőzésteljesítmény összetevői 

 • a technika,
 • a taktika,
 • a kondíció és
 • a játékrendszer.

Ezen tényezők, – az előadó felfogása szerint -, valamilyen, meg nem nevezett kapcsolati hálót alkotnak, amelyet nem nevez meg az előadó. 

Az előadó gondolkodásával szemben nézzük a labdarúgó valóságot jobban leíró futballmegközelítést.

 1. A játékteljesítmény a mérkőzés képében és a mérkőzés folyamatában ölt testet.
 2. A játékkép mozgásos összetevői: stílus, játékkoncepció (ezen belül: csapat – támadó és védőeszközök, csapásirány, játékszervezési formák és alapelvek stb), stílustechnika, játékrendszer (ezen belül: felállási forma, játékszerkezet, csapatszerkezet), alakzat, játékszerepek, játékos feladatkörök és hatókörök stb.
 3. A játékfolyamat mozgásos összetevői: játékszervezési irány, játékfeladatok,  játékszervezési alapelvek, játékfeltételek, játékjelek stb.
 4. Az edzés célja nem teljesítményfokozás – mint ahogy az előadó állítja -, hanem kép nézőpontból: 1) stíluselsajátítás (by Kalocsai Géza mesteredző), 2) stílus hibajavítás, 3) stílusfejlesztés (by Szabó János mesteredző) illetve folyamat nézőpontból: 1) játékfolyamat beindítása, 2) játékfolyamat fenntartása és 3) játékfolyamat fejlesztése (by Ferenczi Attila).

A felsorolásból látható, hogy amíg az előadó a labdarúgó informatikai rendszer adatképét elemzi, addig a mi felfogásunk a labdarúgó informatikai rendszer összefüggésképét vizsgálja. 

A két sportági megközelítésmód között ég és föld a különbség.

Fenti okfejtésünktől függetlenül a konferencia lehet érdekes, tartalmazhat mély gondolatokat, azonban fő csapásvonalát tekintve, az egységes sportági gondolkodás ellen hat, így az MLSZ kultúrateremtési szándékát nem szolgálja. 

De úgyis fogalmazhatunk, hogy az MLSZ nem rendelkezik azzal a tudástőkével, hogy egységes irányba állítsa a sportági gondolkodást.

Mert annak felismerésére is képtelen, hogy mit kéne csinálni, illetve azt sem látja, amikor az egyik tevékenysége filozófiai értelemben ellentmond a másiknak.

Lásd a klubfejlesztéseket, ahol az adott klubnak meg kell  határoznia

 • saját stílusát és
 • játékának alapelveit.

Értsd: a stílus és az alapelv megjelenik az MLSZ gondolkodásában, mint teljesítményösszetevő, majd az MLSZ által szervezett konferencián meg nem. Erről persze nem az előadó tehet, hanem az MLSZ szakembergárdája, akik lelkesen, jószándékúan, de áttekintő tudás hiányában összezavarják a magyar edzőt.

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Algoritmusok a labdarúgásban
Close