Taktika a terület, idő függvényében

Írta: bary

A nagypályás játék 50-60 év alatt sokat változott a tekintetben, hogy milyen nagyságú területen játszák, ami jelen estben nem a pályaméterre vonatkozik. A modern futball ismertető jegyei közül csak néhányat megemlítve, mint, területszűkítés, egészpályás letámadás, tolódásos védekezés, visszatámadás, kontrajáték mindegyike a területről szól. A terület növelése, szűkítése alapvető játékszervezési eszköz, taktikai feladat, a mai modern futballfelfogás alapvető kritériuma. A terület növelésére, szűkítésére törekszenek a csapatok, ezért tudni kell kisterületen és az egész pályát átölelő támadásvezetésre egyaránt. Ehhez való alkalmazkodás fontos fegyvertény lehet a sikeres mérkőzés megvívásában. Vannak edzésjátékok, amelyek a területszűkítés-növelés elvén alapszanak, de ezek inkább a labdabirtoklás játékfeladat fejlesztését szolgálják. Ami szorosan kapcsolódik a területhez, mint a csapatjáték fontos összetevője, az az idő. A területszűkítés egyik, ha nem a legfontosabb célja, hogy időkorlát alá helyezze a védekező csapat a támadó csapatot, a labdabirtoklót. Váltás, átállás kisterületről nagy területre és vissza kiváló felkészültséget igényel, amire fel kell készíteni a játékosokat. A kis és nagyjátékokban a játékkészség fejlődik a megfelelő eszköztár alkalmazásával. A kisjátékokban a nyomás alatti technikai készségek fejlődnek, míg a nagypályán végigfutó támadásvezetésben a nagypályás helyezkedő mozgások elsajátítása történik.

A kisjátékokban a játékfeladatokat más térben, más idő alatt, más dinamikával kell végrehajtani, vagyis a kisjátékoknak más a tér-idő-dinamikai szerkezete, mint a nagyjátéknak.

A kisjátékoknak vannak nélkülözhetetlen elemei, amelyek szűk térben rövid ideig fordulnak elő nagypályán, ezek fejlesztése segíti az ezekben a játékhelyzetekben előforduló mozgás-és játékfeladatok megoldását, vagyis, eszköze az igen fontos kis területen folyó játékmegoldások optimális alkalmazásának. Mindig azt kell gyakorolni és olyan területben, amit fejleszteni szeretnénk. A kisjátékokon felnőtt, kisjátékok által képzett játékosok, ha nem kapják meg a nagypályás mozgásfeladat mintákat komoly hátrányba kerülnek a felnőtt pályafutásuk során. Az ösztönösen végrehajtott nagypályás mozgásfeladatok viszont nem válnak automatizmusokká, így aztán sem egyszerű, sem összetett nagypályás kombinációk nem várhatók magas szinten a játékosoktól. Az edzők gondolkodásának kiindulópontja a nagyjáték kell, hogy legyen. A nagypályás játékból kell levezetni a játékfeladatokat és mozgásfeladatokat. Szűk térben és időben végrehajtott összműködési feladatmegoldások részcélja lehet a nagypályás játéknak.

Taktika-mérkőzéstaktika jelentősége

A közelmúltban volt szerencsém egy edzésbe belepillantani, majd a másnapi mérkőzést is végig nézni. Alkalmazott koordináció volt a fő feladat, két variációval a támadásvezetésre. A gyakorlattal csak az volt a probléma, hogy legalább kétszer akkora területben végezték a játékosok, mint az a mérkőzésen valóban előfordul, nem beszélve a játékosok közötti nagy távolságokról, így aztán nem a mérkőzésszituációnak megfelelő támadásvezetés lett lemodellezve.  A végeredmény az volt, hogy mérkőzésen semmi sem valósult meg az előző napi edzésen gyakoroltakból. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a mérkőzés előtti utolsó edzésen a mérkőzéskörülményeket figyelembe véve kell modellezni a mérkőzésszituációkat, abban kell rövid de intenzív iramot alkalmazni. A tapasztalat mindenképpen azt mutatja, hogy a mérkőzés előtti gyakoroltak raktározódnak el a fejekben, az utolsó élmény azonban lekorlátozza, vagy egy-két megoldásra szűkíti a csapatszintű együttműködést.

Mi a taktika?

„A labdarúgásban a TAKTIKA a rendelkezésünkre álló eszközök tervszerű és ésszerű felhasználását jelenti. Tehát nem az eszközöket, nem a különféle játéktaktikát, megoldásokat jelenti, hanem azok felhasználását.(Pálfai János és Molnár József: Labdarúgás 1953)

Következésképpen a taktika mentális, szellemi tevékenység és nem mozgásos cselekedet.

Ezen a ponton különbséget kell tenni a taktika és a mérkőzéstaktika között. A taktika a mérkőzés részletes elméleti terve, míg a mérkőzéstaktika mérkőzésszituációkon (játékfeladatok) keresztül avatkozik be a mérkőzés folyamatába, amit egész héten kell gyakorolni, beépíteni az edzésfeladatokba, edzésgyakorlatokba, edzésjátékokba.

Elvek jelentősége a játékszervezésben 

A játékszervezési elveknek nagy jelentőséggel bírnak a rendszerjáték elsajátításában, az ad kapaszkodót, ad összhangot a csapaton belül a csapatrészek között. Éppen ezért a játékelvek szabadságot adnak, míg a mérkőzéstaktika bizonyos értelemben, keretek közé szűkíti a játékosok megoldási lehetőségeit.

Amikor az edző taktikai tervet készít, a meglévő eszköztárból állítja össze a mérkőzéstervet. Ezeket az eszközöket (játék- és mozgásfeladatok, támadó eszközök, védekezési eszközök, játékhelyzet megoldások) lehet bővíteni, a játékosállomány tudásához, képességéhez igazítani.

Mérkőzés és taktika

Az agyontaktikázott mérkőzések a legunalmasabb meccsek, ugyanis kevés gól esik, „öldöklő” a küzdelem, ami a játék kiölését eredményezi. Ha például kibrusztol egy nyamvadt 1:0-s győzelmet a csapat, az edző boldogan nyilatkozza, hogy nagy taktikai csatában felülmúlták az ellenfelet.

Jó mérkőzéshez támadó futball, a rosszhoz taktika kell.

Manapság megkapják-e a nézők a jó focit?

Nem kell több diploma ahhoz, hogy megtudjuk válaszolni a kérdést.

Egy kicsit boncolgassuk azt, hogy mi hiányzik a jó, és látványos labdarúgásunkból.

Legyen a gondolkodásunk kiindulópontja a játékstílus.

Összetevői:

Játékstílus = Stílus + játékkoncepció + taktika

Stílus, ahogyan játszik a csapat.

A mérkőzéstaktika a mérkőzés részleteinek megvívását jelenti.

A taktikának több összetevője van, úgy, mint:

 • Taktikai rendszerek
  • játékrendszerek (a játékosok és annak kapcsolatainak a munkaköri leírása)
  • felállási formák (a játék keretrendszere)
  • játékszerkezet (a játék belső alakzati hálója)
  • alakzatok
 • Csapatjáték-szervezés
  • játékfeladatok
  • játékelvek
  • mozgásfeladatok

Stílus – alakzat – mozgásfeladatok

Kiemeltem három kulcsszót, ami a látványos futball elengedhetetlen feltétele.

Vajon jelen vannak-e a magyar fociban?

Van-e törekvés arra, hogy mindezeket viszontláthassuk edzéseken, mérkőzéseken?

A stílus fogalma még a mai napig komoly problémát okoz az edzőtársadalom nyelvezetében, rosszul és rossz helyen alkalmazzák. Az alakzat jelen van, de nem tudnak különbséget tenni a háromszög és a rombusz között, valamint a rombuszjáték és a háromszög játék között. Mozgásfeladat is sötét foltja a megértésnek. Így aztán nehéz elképzelni, hogy látványos lesz a futballunk. Sajnálattal tekintek azokra a klubokra, ahol már egészen kicsi korosztályoknál a taktikai gondolkodás rossz irányba viszi a napi edzésmunkát. A labdakihozatal és a presszing átszövi a mindennapokat, hogy a kettő között mi történik, azzal már a kutya sem törődik. A felnőtt futball olyan hatással van az utánpótlás futballra, ami szinte gátja a fejlődésnek. Nincs szisztematikus, tudatos játékfelépítés, nem gondolkodnak folyamatokban még úgy sem, hogy a periodizáció teret nyert a futball módszertanában. A csapatjátékszervezés elakad a labdakihozatalnál, így aztán a futball lényegi része elsüllyed a taktika tengerében.

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
A 2021-es EB taktikai repertoárja
Close