Módszer

Írta: bary

Ferenczi Attila szerint több, mint 22 féle képzési módszer él és virul a futballképzés „magasiskolájában”. Szerintem nem a módszer a kulcskérdés a futballoktatás folyamatában, hanem maga az alany, a játékos. Az alanyt hagyjuk most, nézzük az állítmányt!

Mi is a módszer definíciója?

 • Olyan eljárás, amit a cél elérése érdekében tudatosan felhasználunk.

A definíció két fontos fogalmat tartalmaz,

 1. egyik a cél,
 2. a másik a tudatosság, ebből kell kiindulni.

Vagyis minden eljárás módszer, aminek van célja és tudatos. Itt le is zárhatnánk a történetet, de ne dobjuk el ilyen hamar, boncolgassuk egy kicsit.

A cél mindig a hatékonyságot veszi célba, vagyis a hatékony módszer a végeredményben mutatkozik meg. A módszer célja a hatékonyság, a hatékonyság végkifejlete az eredményesség. „Csiki-csuki” állapot.

A módszer eszköz, míg a játékos fejlődése visszacsatolás a módszer hatékonyságáról.

De be lehet – e bizonyítani az egyes módszerek hatékonyságát, eredményességét?

Melyik jobb a másiknál?

A tapasztalatom az, hogy minden edző bízik magában, abban a módszerben, amit alkalmaz, még ha nem is tudja, hogy mire is szolgál az általa preferált módszer. Az MLSZ és az Edzőképző központ nyújt némi „segítséget”, a következőképpen.

 • „A módszer a tanítás leegyszerűsítése.
 • „Előre tervezett, lépésekre osztott folyamat.”

Kérdésként merül fel:

Miért kell a tanítást leegyszerűsíteni?

A leegyszerűsítés szó helyett a lebutítást használom, már meg is kapjuk a választ a kérdésre, tervezni meg utólag nagy bravúr lenne.

Mindenesetre tegyünk különbséget az oktatási módszer és az edzésmódszer között.

Edzésmódszer:

 • Az a tervszerű eljárás, amely az edzéscélnak megfelelően határozza meg az edzés tartalmát a felhasznált eszközöket és a terhelési módszereket. 

Oktatási módszer:

 • A célhoz vezető út, a cél elérését biztosító eljárások. Az oktatási módszer az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői.

Amint látható az edzéscél és a célhoz vezető út nem ugyanaz. Az edzéscél változik, míg az oktatási módszer (célhoz vezető út) állandó.

Az edzés tartalma az edző gondolkodását tükrözi, a látásmódja fejeződik ki a választott edzéseszközökben.

A célhoz vezető út pedig ki van kövezve, csak ismernie kellene az oktatási folyamatot.

Vajon minden módszer egyformán hatékony?

Hogyan lehet bebizonyítani, egyáltalán be lehet-e bizonyítani, hogy melyik módszer hatékonyabb, jobb a másiknál?

Hogyne lehetne?

Jobb játékosokkal hatékonyabb, eredményesebb a munka!

Ilyen egyszerű lenne?

Az edző hozzáadott értéke mérhető-e a választott edzésmódszer alkalmazása során?

A kérdések csak sorjáznak, és megválaszolásra várnak.

Az edzői szakma hatékonysága játékosállományfüggő, ezért nagyon nehéz az edző hozzáadott értékét megbecsülni, az edzésmódszer eredményességét úgyszintén a játékosok képességei határozzák meg.

Egy edző nem azért lehet eredménytelen mert rossz, elavult módszert alkalmaz, hanem a játékosok képességei behatároltak, vagy éppenséggel egy csapat eredményessége nem a legmodernebb edzésmódszernek köszönhető. Szóval nagyon bonyolult, ezért a futballedzői szakmát sűrű köd lepi be, amin átlátni szinte lehetetlen.

Adja magát a kérdés, hogy mi az az eredmény, amivel a fejlődést ki lehet fejezni?

A tapasztalat azt mutatja, hogy a klubok, az edzők arra törekszenek, hogy folyamatosan emeljék a játékosállomány minőségét, a minőségi változás ezáltal az eredményességre is hatással van. Ebben az esetben lehet bármi az edzésmódszer az eredmény javulása garantált.

Egy edzésmódszer hatékonysága tehát a minőségi javulás miatt nem kimutatható. Igazából a módszer hatékonysága akkor mutatható ki, ha változatlan játékosállománnyal elvégeztetnénk mindkét módszert, de az lehetetlen, hogy időben visszalépve ez megvalósuljon. A teszt és kontrollcsoport viszont ugyanazt a módszert alkalmazva a játékosállomány valószínűsíthető minőségi különbsége miatt nem ad hiteles választ a kérdésre.

Azt mindenesetre nem árt tisztázni, hogy nagyon fontos

 • az edzői karakter,
 • az edző felkészültsége,
 • látásmódja tudásátadó képessége, valamint az, hogy
 • meglátja-e a futballproblémát amit orvosolni kell.
 • Nem beszélve arról, hogy képes e az eszköztárat a fejlődés ütemét megfelelően megtervezni összeállítani a képességek szintjét figyelembe venni.

Összegzésképpen elmondható, hogy a módszer meggyőződésből fakad, kell hozzá minőségi játékosállomány, karakteres edző, tudásátadó képesség, tervezni és folyamatot jól átlátni tudó képesség, valamint pedagógiai érzék.

 

2022.10.19.                                                                                                          bary

 

 

 

 

 

 

 

  

 

You May Also Like

Cikkajánló. Olvass bele!
Futsal kapustechnikák 2. Rész: a kitörés
Close